Course code VET400

VET400 Introduksjon til biomedisinsk forskning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Andrew Michael Janczak
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Vår, høst
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Kurset blir avholdt 9-20 Mars.

 • Forelesninger og diskusjoner første uke, arbeid med oppgaver og presentasjoner andre uke

Mer informasjon om kurset, inkludert timeplan, er tilgjengelig i fronter etter at man har meldt seg til kurset via StudentWeb

Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset gir en introduksjon til biomedisinsk forskning. Følgende tema vil bli prestert på kurset
 • Historien om biomedisinsk forskning med fokus på evolusjonsbiologi
 • Basis for etikk i biomedisinsk forskning
 • Dyreeksperimener og etikk
 • Vitenskapelig integritet og og forsknigsetikk; Vancouver erklæringen
 • Vitenskapsfilosofi, forskningsteorier og hypoteser
 • Forskningsstudienes mål
 • Kausaltolking i biomedisinsk forskning
Læringsutbytte:

Gjennom kurset forventes studenten å nå følgende ferdigheter/ kunnskaper:

 • Kjenne med grunnlaget for forskningsetikk og være i stand til å diskutere dette
 • Kjenne Vancouver-erklæringa for biomedisinsk publisering
 • Kunne beskrive presise mål for egen forskning
 • Være kjent med hovedgrunnlaget for vitenskapsfilosofien
 • Kunne diskutere mulige kausalmønstre i egen forskning
 • Presentere eget prosjekt og diskutere dette i lys av tema dekt på kurset 

 

Læringsaktiviteter:
Kurset benytter en blanding av forelesninger, diskusjoner og studentpresentasjoner.
Pensum:
Pensum er i hovedsak presentasjoner og litteratur gitt via web-linker i kurset. Referansebøker vil bli anbefalt på kurset
Forutsatte forkunnskaper:
Ph.d.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i kursaktivitetene er obligatoriske. En tilstedeværelse på 75% er nødvendig for å bestå kurset.
Vurderingsordning:

Studenten må presentere på en tilfredsstillende måter og levere inn 3 oppgaver som evalueres av underviser og en medstudent.

Kursoppgavene må være innlevert en dag før siste dag på kurset.

Sensor:
Merknader:

Kontaktpersoner:

For vitenskapelige henvendelser: Professor Eystein Skjerve

For administrativehenvendelser: Advisor Marianne Tandberg or Adviser May-Lisbeth Brew

Normert arbeidsmengde:
100 timer
Opptakskrav:
Åpen for alle ph.d.studenter ved Campus Adamstuen, påmelding via StudentWeb. Dersom du tilhører NMBU og ønsker å delta på dette kurset ta kontakt med administrativt ansvarlig.
Eksamensdetaljer: Introduction to biomedical research: Bestått / Ikke bestått