Course code VET400

VET400 Introduksjon til biomedisinsk forskning

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Andrew Michael Janczak
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap
Frekvens: Vår, høst
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Kurset blir avholdt 9-20 Mars.

 • Forelesninger og diskusjoner første uke, arbeid med oppgaver og presentasjoner andre uke

Mer informasjon om kurset, inkludert timeplan, er tilgjengelig i fronter etter at man har meldt seg til kurset via StudentWeb

Første gang: Studieår 2012-2013
Emnets innhold:
Kurset gir en introduksjon til biomedisinsk forskning. Følgende tema vil bli prestert på kurset
 • Historien om biomedisinsk forskning med fokus på evolusjonsbiologi
 • Basis for etikk i biomedisinsk forskning
 • Dyreeksperimener og etikk
 • Vitenskapelig integritet og og forsknigsetikk; Vancouver erklæringen
 • Vitenskapsfilosofi, forskningsteorier og hypoteser
 • Forskningsstudienes mål
 • Kausaltolking i biomedisinsk forskning
Læringsutbytte:

Gjennom kurset forventes studenten å nå følgende ferdigheter/ kunnskaper:

 • Kjenne med grunnlaget for forskningsetikk og være i stand til å diskutere dette
 • Kjenne Vancouver-erklæringa for biomedisinsk publisering
 • Kunne beskrive presise mål for egen forskning
 • Være kjent med hovedgrunnlaget for vitenskapsfilosofien
 • Kunne diskutere mulige kausalmønstre i egen forskning
 • Presentere eget prosjekt og diskutere dette i lys av tema dekt på kurset 

 

Læringsaktiviteter:
Kurset benytter en blanding av forelesninger, diskusjoner og studentpresentasjoner.
Pensum:
Pensum er i hovedsak presentasjoner og litteratur gitt via web-linker i kurset. Referansebøker vil bli anbefalt på kurset
Forutsatte forkunnskaper:
Ph.d.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i kursaktivitetene er obligatoriske. En tilstedeværelse på 75% er nødvendig for å bestå kurset.
Vurderingsordning:

Studenten må presentere på en tilfredsstillende måter og levere inn 3 oppgaver som evalueres av underviser og en medstudent.

Kursoppgavene må være innlevert en dag før siste dag på kurset.

Sensor:
Merknader:

Kontaktpersoner:

For vitenskapelige henvendelser: Professor Eystein Skjerve

For administrativehenvendelser: Advisor Marianne Tandberg or Adviser May-Lisbeth Brew

Normert arbeidsmengde:
100 timer
Opptakskrav:
Åpen for alle ph.d.studenter ved Campus Adamstuen, påmelding via StudentWeb. Dersom du tilhører NMBU og ønsker å delta på dette kurset ta kontakt med administrativt ansvarlig.
Eksamensdetaljer: Introduction to biomedical research: Bestått / Ikke bestått