Course code VET353

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2018 - 2019 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i synkende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
MINA100 Energi, miljø og naturressurser NO 10
FORN100 Energi, miljø og samfunn NO 10
BUS323 Energi- og råvaremarkedsanalyse EN 10
FORN240 Energidistribusjon- og -lagringssystemer EN 5
FYS272 Energifysikk NO 10
ECN380 Energimarkeder og regulering EN 10
FORN230 Energipolitikk og energimarkeder NO 5
FORN200 Energisystemer og -teknologier NO 10
FYS375 Energiteknologi, lab NO 10
ECN280 Energiøkonomi EN 10
MVI361 Enhetsoperasjoner og målemetodikk EN, NO 10
MVI280 Enhetsoperasjoner og prosessteknologi NO 10
INN340 Entreprenørskap i praksis NO 15
EDS104 Environmental and Sustainability Science EN 10
FHV320 Epidemiologi og geografiske informasjonssystemer NO 15
NOVA-405 Epidemiologi og populasjonsgenetikk EN 5
HFH200 Ernæring av hest NO 5
HFE302 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til drøvtyggere EN, NO 15
HFE303 Ernæring og optimalisering av fôrrasjoner til enmagede dyr EN, NO 10
VET305 Ernæringslære NO 7.5
HFX221 Etologi hos hund og katt NO 5
HET320 Etologi hos hund og katt II NO 5
HET300 Etologiske forskningsmetoder NO 10
NOVA-403 Evaluering av diagnostiske tester (i epidemiologisk forskning) EN 3
PPXP100 Ex. Paed. NO 10
PHI100 Examen philosophicum NO 10
PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon EN 10
PHI101 Examen philosophicum - seminarversjon NO 10
BUS133 Excel for økonomer NO 5
PPFD300 Fagdidaktikk i realfag NO 30
PPFD301 Fagdidaktikk i realfag NO 25
PPFY300 Fagdidaktikk i realfag, yrkesdidaktikk i naturbruk NO 30
VET308 Farmakologi og toksikologi NO 15
TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk EN 10
ECN352 Fattigdom EN 10
EIE304 Feltarbeid i eiendomsfag NO 10
VANN311 Feltkurs i alpin limnologi EN, NO 5
FHV365 Feltstudie i Tanzania EN 10
EDS381 Feminist and Critical IR Theory EN 10
MVI321 Fermenteringsmikrobiologi EN, NO 5
BUS322 Finansielle investeringer og risikostyring EN 10
BUS220 Finansiering og investering NO 10
NATF240 Fiskeforvaltning NO 10
VU-VET330 Fiskehelse NO 10
BIO314 Fiskens fysiologi og tilpasninger EN, NO 5
MVI320 Fisketeknologi NO 10
GMBB300 Fjernmåling, rastergrafikk og landskapsvisualisering EN, NO 10
SKOG302 Flerbruk i skog NO 10
NOVA-408 Flernivå modeller EN 5
TPS200 Fluidmekanikk 1: Innføring NO 10