Course code VET350B

VET350B Husdyrpraksis

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Hallgeir Flø
Medvirkende: Nicole Frost Nyquist, Marit Stormoen, Ane Christine Wammer Nødtvedt
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret
Første gang: Studieår 2022-2023
Fortrinnsrett: VET
Emnets innhold:
Mellom første og andre året på studiet, skal studenten arbeide fire veker med husdyrproduksjon
Læringsutbytte:

Det overordnede målet med praksisen er å gi studentene innsikt i normal drift av en produksjonsdyrbesetning. I henhold til European Coordination Committee for Veterinary Training (ECCVT) «Day One Competences»* bør det fokuseres spesielt på følgende:

KUNNSKAPER • Beskrive de grunnleggende prinsippene for hold og fôring av aktuell art, samt gjengi dyreflyten i besetningen og beskrive hvordan de ulike dyregruppene håndteres (1.20). • Beskrive hvilke sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak som anvendes i besetningen, for eksempel vaksinasjon, parasittbehandling, smittesluser/soner (1.36) • Nevne aktuelle systemer for registrering av sykdom/fødsel/død/tilvekst/ytelse i besetningen

FERDIGHETER • Håndtere dyrene ved det daglige stellet og utføre vanlige gjøremål for den aktuelle dyrearten, for eksempel melking, fôring, merking, lusetelling o.l. • Gjenkjenne normal oppførsel og reaksjon hos dyrearten (ku/geit/gris/fisk/fjørfe) • Vurdere eventuelle sammenhenger mellom miljø, fôring, oppstalling, håndtering og velferd/helse i besetningen. • Anvende besetningens rutiner for smittevern i praksis (1.28)

GENERELL KOMPETANSE • Vurdere produsentens motivasjon og behov i forbindelse med driften (1.4, 1.7) • Beskrive hvilke faglige rådgivere produsenten har tilgang til, og benytter (1.6)

*https://www.eaeve.org/fileadmin/downloads/eccvt/List_of_subjects_and_Day_One_Competences_approved_o

Læringsaktiviteter:
Delta aktivt i drifta med den aktuelle dyrearten som er på bruket dei jobbar.
Læringsstøtte:
Vere i aktiv dialog med eigar og/eller dei som er tilsette på garden/bruket for å søke opp så mykje kunskap som råd
Obligatorisk aktivitet:

4 veker husdyrpraksis med minst 37,5 timer arbeid i veka på sumaren mellom 1. og 2. studieår

Det er tillatt maksimum 1 dag gyldig fravær per uke. Fravær utover dette må tas igjen og student må selv organisere gjentak.

Dokumentasjon på gyldig fravær må sendes til seksjon for studie og forskning.

Vurderingsordning:

Etter praksisen skal det leveres inn ein skriftlig rapport på Canvas med hverandre-vurdering.

Så skal det løysast oppgåver i grupper i ein halv dags obligatorisk opplegg i byrjinga av 2. studieår

Vurderinga er bestått/ikke bestått

Sensor:
Normert arbeidsmengde:
4 veker med minst 37,5 timers arbeid
Opptakskrav:
Student på veterinærstudiet (VET)
Eksamensdetaljer: :