Course code VET340

VET340 Vilt og eksotiske dyr

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: John James Debenham
Studiepoeng: 1
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret. 
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: VET
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:
Vet340 består av to uavhengige moduler; viltmedisin og eksotisk kjæledyrmedisin. Vilmedisin vil se på de viktige aspektene av helse og sykdom i vilt, med fokus på de nordiske økosystemene. Målet er at studentene skal forstå viltmedisin på populasjonsnivå, men det vil bli brukt litt tid på individnivå, dvs. viltrehabilitering. Eksotisk kjæledyrsmedisin dekker fugler, reptiler, kaniner, gnagere og fretter. Målet med denne modulen er å utstyre studenter med grunnleggende ferdigheter og kunnskaper for å kunne behandle disse dyrene i klinisk praksis. Undervisningen foregår gjennom digitalt forelesninger og casestudier.
Læringsutbytte:

Viltmedisin:

- Forstå sammenhengen mellom vilt sin helse, menneskers helse, husdyrhelse og økosystemhelse

- Bli kjent med de viktige sykdommene som påvirker vilt i de nordiske økosystemene

- Forstå trinnene som er involvert i undersøkelser av viltsykdommer

Eksotisk kjæledyrmedisin

- Være kjent med den grunnleggende anatomien og fysiologien til de vanlige eksotiske kjæledyrene

- Forstå sammenhengen mellom hubandry og helse

- Ha grunnleggende kunnskap om patogenesen, diagnosen og behandlingen av de vanlige sykdommene som ses hos eksotiske kjæledyr.

Læringsaktiviteter:
Undervisningen skjer gjennom digitalt forelesninger og casestudier.
Læringsstøtte:

Støtte til læring vil være gjennom:

- Foredrag og forelesningsnotater

- Direkte kontakt med forelesere

- Forelagte lærebøker og vitenskapelige artikler

- Case studier

Pensum:
Litteraturbøker, vitenskapelige artikler og annet relevant materiale vil bli gitt nærmere starten på kurset
Forutsatte forkunnskaper:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet
Obligatorisk aktivitet:
Alle digitale forelesninger og kasuser må fullføres.
Vurderingsordning:

For å beså emnet må studenten ha bestått følgende studiekrav og eksamen: 

1. Tilstedeværelse og deltakelse i alle forelesninger og casestudier

Vurdering: Bestått/ikke bestått

Sensor:
Merknader:
Dette kurset representerer et samarbeid mellom NMBU og dyrelivsseksjonen ved Veterinærinstituttet.
Normert arbeidsmengde:
30 timer
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet
Undervisningstid:
Strukturerte aktiviteter: 09.00-16.00 hver dag.
Eksamensdetaljer: Obligatorisk oppmøte og deltakelse: Bestått / Ikke bestått