Course code VANN210

VANN210 Limnologi / ferskvannsøkologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Thomas Rohrlack
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for miljøvitenskap
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Minimum 5 studenter.

Undervises i periode:

Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: <p>Miljø og naturressurser, Økologi og naturforvaltning.</p><p><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Tema som behandles er: Lys, temperatur, turbiditet, farge, gasser, ionesammensetning, næringssalter, seston, primær- og sekundærproduksjon, organisk materiale, fytoplankton, dyreplankton, bunndyr, sedimenter, innsjøtyper, trofigrad, forurensning mm. Noen limnologiske metoder blir demonstrert.

Læringsutbytte:

Studenten skal tilegne seg kjennskap om grunnleggende fysiske, kjemiske og biologiske prosesser for å kunne forstå stoffomsetning og forurensning av våre innsjøer og elver.

Læringsaktiviteter:

Forelesninger. Øvelser er integrert i / alternerer med forelesninger.

Læringsstøtte:

-

Pensum:

Oversikt deles ut ved semesterstart.

Forutsatte forkunnskaper:

-

Anbefalte forkunnskaper:

VANN200 Hydrologi

Obligatorisk aktivitet:

ingen

Vurderingsordning:

Skriftlig slutteksamen (3,5timer) teller 100%

Sensor:

Sensor brukes til eksamen og til egenevaluering av emnet.Merknader:

-

Normert arbeidsmengde:

Forelesninger ca 50 timer. Egeninnsats 250 timer.Opptakskrav:

Realfag

Overlapp:

-

Undervisningstid:

Forelesninger og øvelser: 50 timer.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått