Course code TRE300

Emneansvarlige: Olav Albert Høibø
Medvirkende: Geir Isak Vestøl, Mari Sand Austigard, Holger Militz
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Trevirkets kvalitet: sammenheng mellom skogskjøtseltiltak og trevirkets kvalitet. Trevirkets fysiske egenskaper: densitet, ved-vannrelasjoner, kapillære bevegelser og diffusjon, termiske, elektriske og akustiske egenskaper og dynamisk oppførsel. Mekaniske og reologiske egenskaper: elastisitet (spenninger og deformasjoner), elastiske parametere hos heltre, laminater og kompositter, ortotropisk elastisitet, plastisitet og kryping, hardhet, strekk-, trykk-, skjær-, bøye-, slagbrudd- og torsjonsfasthet.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om trevirkets ulike fysiske og mekaniske egenskaper, hvordan de varierer og hvordan oppbyggingen til trevirke virker inn på disse. Studenten skal ha kunnskap om hvordan en kan endre eller modifisere egenskapene. Studenten skal også ha kunnskap om hvordan ulike skogskjøtselstiltak virker inn på trevirkets egenskaper.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne anvende metoder for gjennomføring av forsøk og innsamling av data for bruk til undersøkelse av egenskapene og hvordan disse avhenger av skogbehandlingen og veksten til trærne. 

Generell kompetanse:

Studenten skal være fortrolig med hvordan egenskapene til viktige norske treslag varierer og hva egenskapene betyr for ulik bruk.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvinger, mindre og større skriftlige oppgaver, utferd. Øvingene blir brukt for å konkretisere det teoretiske stoffet. Studentene må presentere enkelte av oppgavene for klassen. I tillegg får studentene utdelt en rekke spørsmål tilknyttet emnet, som de frivillig kan svare på og få kommentert under kurset.
Læringsstøtte:
Forhåndsomtalen på www.nmbu.no/fronter/artikkel/gjestetilgang-til-frontereråpen foralle.
Pensum:
Kollmann, F.F.P. and Cote, W.A. 1981 (1968). Principles of Wood Science and Technology, I Solid Wood. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York. 592 pp. Utvalgte aktuelle artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
TRE200 eller SKOG210
Anbefalte forkunnskaper:
FYS111.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 timer) teller 2/3. Øvelser og oppgaver teller 1/3.
Sensor:
Sensor vurder alle eksamensbesvarelser og innleverte oppgaver og øvelser.
Merknader:
Emnet er beregnet for studenter i industriell økonomi, skogfag eller byggeteknikk og arkitektur.
Normert arbeidsmengde:
70 timer med forelesninger og øvelser, 380 timer i egeninnsats i form av semesteroppgave, skriving av laboratoriejournaler, oppgaveløsninger og selvstudium.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
34 timer ordinære forelesninger, 30 timer øvelser, 6 timer diskusjoner/studentforelesninger til sammen 70 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått