Course code TMPP350

TMPP350 Energi og Prosessteknikk Hovedkurs

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Odd Ivar Lekang
Medvirkende: Tor Kristian Stevik, Carlos Mauricio Salas Bringas
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:

Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .


Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: <br/><br/>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Hoveddelen av kurset består i å gjennomføre en individuell semesteroppgave der studenten skal planlegge og prosjektere en produksjonsenhet/bedrift. Eksempler på dette kan være oljeraffineri, industriell produksjon av bioetanol, industriell rensing av gasser, fjernvarmeanlegg, med mere. I tillegg vil noen enhetsoperasjoner bli gjennomgått, med spesiell vekt på de enhetsoperasjonene som er aktuelle i forbindelse med semesteroppgaven. Endel simulering med simuleringsverktøyet Aspen Plus fra Aspentech vil bli gjennomgått. Om mulig så vil et besøk på en relevant fabrikk bli gjennomført.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi studentene kunnskap til å sette sammen flere industrielle enhetsoperasjoner til en større produksjonsbedrift. Dimensjonering av de forskjellige enhetene slik at de er tilpasset hverandre er sentralt. I tillegg skal studentene kunne utføre noe simulering av sammensatte produksjonsanlegg.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger/seminarer, selvstudium, gruppearbeid og regneøvelser. Problembasert læring (PBL). Hoveddelen av kurset består av ett større prosjektarbeid der studenten har en stor grad av frihet i hvordan prosjektet gjennomføres. Prosjektrapporten skal være på en bestemt form.
Læringsstøtte:
Ansvarlig lærer(e) ertilgjengelig i arbeidstiden forekstra støtte og råd, og kan også nås via telefon og e-mail.
Pensum:
Pensunmliste deles ut ved oppstart for emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
TMPP251 - Energi og Prosess, eller tilsvarende
Anbefalte forkunnskaper:
FYS 251 - Varmeoverføring og energi, FYS210 - Hydrodynamikk, TPS210 - Væske og gasstransport.
Obligatorisk aktivitet:
Prosjektrapporten skal være levert en uke før studentene går opp til eksamen.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen, ca. 45 minutter, med presentasjon og diskusjon av prosjektarbeide. prosjektrapport skal være levert til bedømming minst en uke før eksamensdato.
Sensor:
Ekstern sensor deltar i drøfting av opplegget for muntlig eksamen og deltar under eksamen. Sensor deltar i den årlige revisjon av kursets innhold. Sensurarbeidet blir gjennomført etter et standardutvalg av faglige kriterier, og blir omtalt i eget vedlegg til bedømmingen. Bedømmelseskriteriene gjøres tilgjengelig for den respektive student.
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger/seminar med hjemmearbeid, ca. 100 timer. Øvelser, dagsutferd m.m. ca. 60 timer. Prosjektoppgave, ca. 290 timer.


Opptakskrav:

Realfag


Overlapp:
-
Undervisningstid:

Forelesning og prosjektveiledning: 6 timer pr. uke


Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått