Course code TMPP350

TMPP350 Energi og prosessteknikk hovedkurs

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Volha Shapaval, Even Bull Holmen
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Hoveddelen av kurset består i å gjennomføre en individuell semesteroppgave der studenten skal planlegge og prosjektere en produksjons prosess med hovedfokus på bioprosesser. Eksempler på dette kan være bioraffineri, industriell produksjon av bioetanol, biodiesel, fermentering, produksjon av mikrobiell biomasse. I tillegg vil noen enhetsoperasjoner bli gjennomgått, med spesiell vekt på de enhetsoperasjonene som er aktuelle i forbindelse med semesteroppgaven. Kurset vil inneholde energi og masse balanse beregninger. Om mulig så vil et besøk på en relevant fabrikk bli gjennomført.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi studentene kunnskap til å sette sammen flere industrielle enhetsoperasjoner til en større produksjonsbedrift. Dimensjonering av de forskjellige enhetene slik at de er tilpasset hverandre er sentralt. I tillegg skal studentene kunne utføre energi og masse balanse beregninger.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger/seminarer, selvstudium, gruppearbeid og regneøvelser. Problembasert læring (PBL). Hoveddelen av kurset består av ett større prosjektarbeid der studenten designe produksjons prossess. Prosjektrapporten skal være på en bestemt form.
Læringsstøtte:
Ansvarlig lærer(e) ertilgjengelig i arbeidstiden for ekstra støtte og råd, og kan også nås via telefon og e-mail.
Pensum:
Pensunmliste deles ut ved oppstart for emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
TMPP251, FYS251, TEL240
Anbefalte forkunnskaper:
TMP100,  og FYS210 - Hydrodynamikk eller TPS210 - Væske og gasstransport.
Obligatorisk aktivitet:
Prosjektrapporten skal være levert to uker før studentene går opp til eksamen.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen, ca. 45 minutter, med presentasjon og diskusjon av prosjektarbeide. prosjektrapport skal være levert til bedømming minst to uker før eksamensdato.
Sensor:
Ekstern sensor deltar i drøfting av opplegget for muntlig eksamen og deltar under eksamen. Sensor deltar i den årlige revisjon av kursets innhold. Sensurarbeidet blir gjennomført etter et standardutvalg av faglige kriterier, og blir omtalt i eget vedlegg til bedømmingen. Bedømmelseskriteriene gjøres tilgjengelig for den respektive student.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger/seminar med hjemmearbeid, ca. 75 timer. Øvelser, dagsutferd m.m. ca. 50 timer. Prosjektoppgave, ca. 250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Kurset overlapper med TMPP350B og TMPP350C
Undervisningstid:
Forelesning og prosjektveiledning: 6 timer pr. uke
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bokstavkarakterer