Detaljer om emnet TMPP251

TMPP251 Energi og Prosessteknikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Volha Shapaval
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Emnets innhold:
Forkuset i kurset vil være dimensjonering av ulike industrielle prosesser. Temaer som tas opp er destillasjon, gass absorpsjon og stripping, tørking, mekanisk/fysiske separasjonsmetoder, væskeekstraksjon av fast materiale og membranfiltrering. I kurset legges det stor vekt på beregninger, dimensjoneringer, massebalanser og energibalanser. De industrielle prosessene er valgt siden de er relevante i oljeindustrien, kjemisk industri, vann- og avløpsrensing, og næringsmiddelindustrien.
Læringsutbytte:
Studenten skal være i stand til å dimensjonere utvalgte industrielle prosesser. Dette innebærer fysiske dimensjoner, massebalanser og energibalanser.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, regneøvelser og selvstudium.
Læringsstøtte:
Ansvarlig lærerer er tilgjengelig i arbeidstiden for ekstra støtte og råd, og kan også nås via telefon og e-post
Pensum:
Bok \"Unit operations of chemical engineeering\" (McCabe, Smith, Harriot) og  \"Transport processes and separation process principles"\ (Christie John Genkoplis) pluss foreleseningsmateriale lagt ut på canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH111 - Kalkulus I, MATH112 - Kalkulus II, FYS101 - Mechanics, FYS102 - Termofysikk og elektromagnetiske, MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger, alternativt: Bachelor i ingeniørfag.
Anbefalte forkunnskaper:
TEL240, FYS251
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Skriftlig eksamen (3 timer)

Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
Kurset er utviklet for studenter som velger Mastergradstudium i teknologi
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger med hjemmearbeid, ca. 150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 26 timer, 2 timer per uke og regneøvelser med veiledning: 26 timer, 2 timer per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått