Course code TMPP251

TMPP251 Energi og prosessteknikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Volha Shapaval
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2011-2012
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forkuset i kurset vil være dimensjonering av ulike industrielle prosesser. Temaer som tas opp er destillasjon, gass absorpsjon og stripping, tørking, mekanisk/fysiske separasjonsmetoder, væskeekstraksjon av fast materiale og membranfiltrering. I kurset legges det stor vekt på beregninger, dimensjoneringer, massebalanser og energibalanser. De industrielle prosessene er valgt siden de er relevante i oljeindustrien, kjemisk industri, vann- og avløpsrensing, og næringsmiddelindustrien.
Læringsutbytte:
Studenten skal være i stand til å dimensjonere utvalgte industrielle prosesser. Dette innebærer fysiske dimensjoner, massebalanser og energibalanser.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, regneøvelser og selvstudium.
Læringsstøtte:
Ansvarlig lærerer er tilgjengelig i arbeidstiden for ekstra støtte og råd, og kan også nås via telefon og e-post
Pensum:
Bok \"Unit operations of chemical engineeering\" (McCabe, Smith, Harriot) og  \"Transport processes and separation process principles"\ (Christie John Genkoplis) pluss foreleseningsmateriale lagt ut på canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
MATH111 - Kalkulus I, MATH112 - Kalkulus II, FYS101 - Mechanics, FYS102 - Termofysikk og elektromagnetiske, MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger, alternativt: Bachelor i ingeniørfag.
Anbefalte forkunnskaper:
TEL240, FYS251
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 timer)
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
Kurset er utviklet for studenter som velger Mastergradstudium i teknologi
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger med hjemmearbeid, ca. 150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: 26 timer, 2 timer per uke og regneøvelser med veiledning: 26 timer, 2 timer per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått