Course code TMPP251

TMPP251 Energi og Prosessteknikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Undervises i periode:

Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .


Første gang: Studieår 2011-2012
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Fokuset i kurset vil være dimensjonering av ulike industrielle prosesser. Temaer som tas opp er destillasjon, gass absorpsjon og stripping, tørking, mekanisk/fysiske separasjonsmetoder, væskeekstraksjon av fast materiale og membraner. I kurset legges det stor vekt på beregninger, dimensjoneringer og energibalanser. De industrielle prosessene er valgt siden de er relevante i oljeindustrien, kjemisk industri, vann- og avløpsrensing, og næringsmiddelindustrien.
Læringsutbytte:

Studenten skal være i stand til å dimensjonere utvalgte industrielle prosesser. Dette innebærer fysiske dimensjoner, massebalanser og energibalanser.


Læringsaktiviteter:
Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, regneøvelser og selvstudium.
Læringsstøtte:
Ansvarlig lærerer er tilgjengelig i arbeidstiden for ekstra støtte og råd, og kan også nås via telefon og e-post
Pensum:
Bok \"Unit operations of chemical engineeering\" (McCabe, Smith, Harriot) pluss foreleseningsmateriale lagt ut på fronter.
Forutsatte forkunnskaper:

MATH111 - Kalkulus I, MATH112 - Kalkulus II, FYS101 - Mechanics, FYS102 - Termofysikk og elektromagnetiske, MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger, alternativt: Bachelor i ingeniørfag.


Anbefalte forkunnskaper:
TEL240, FYS251
Obligatorisk aktivitet:

Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen (3 timer)


Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:
Kurset er utviklet for studenter som velger Mastergradstudium i teknologi
Normert arbeidsmengde:

Forelesninger med hjemmearbeid, ca. 150 timer.


Opptakskrav:

Realfag


Undervisningstid:
Forelesninger: 26 timer, 2 timer per uke og regneøvelser med veiledning: 26 timer, 2 timer per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått