Course code TMP100

TMP100 Maskin og prosessteknikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Ola Sørby Omberg
Medvirkende: Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Augustblokk
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Gjennom en praktisk tilnærming vil dette emnet gir en innføring i utvalgte sentrale komponenter innen maskin, energi og prosessteknikk. Tilnærmingen til faget er prosjektbasert, hvor studentene skal arbeide i grupper for å løse en utfordring som blir presentert. Prosjektet skal gi studentene mulighet til å se nærmere på teknologi og ulike komponente  eksempelvis motorerer/motorprinsipper, pumper og kompressorer. Samtidig vil faget kunne ta for seg nye teknologiske trender innenfor eks energilagring, biokonvertering, automasjon og robotikk. Hver student vil arbeide i grupper i for å fordype seg i et eller flere temaer. Gruppearbeide skal foregå på selvstendig basis med veiledning fra emneansvarlig, hvor gruppene skal tilegne seg kunnskap om det respektive temaet ved å søke informasjon på egenhånd og presentere resultatene for de andre kursdeltagerne.
Læringsutbytte:
Etter endt emne skal studenten kjenne oppbygging og virkemåte av utvalget komponenter innen maskin og prosessteknikk samt dypdekunnskap om et utvalgt tema basert på prosjektarbeidet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, prosjektarbeid, selvstudie innenfor utvalgte temaer og presentasjon
Læringsstøtte:
Prosjektarbeid under veiledning.
Pensum:
Litteratur som legges ut på canvas
Obligatorisk aktivitet:

Revidering av tidligere labøvelser

Utvikling av labøvelser.

Presentasjon av labøvelser

Avholde labøvelser

Vurderingsordning:
Innlevering prosjektrapport, bestått ikke bestått
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av sensorveiledningen for vurdering av prosjektoppgave og rapport-mal  .
Normert arbeidsmengde:

Arbeidsmengde per student - 125 timer

Workshop og forelesninger - 25 timer

Prosjektarbeid i grupper - 100 timer

Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger og praktiskeøvelser, ca 25 timer,
Eksamensdetaljer: Prosjektoppgave: Bestått/ Ikke bestått