Detaljer om emnet TMP100

TMP100 Maskin og prosessteknikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Ola Sørby Omberg
Medvirkende: Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Augustblokk
Første gang: Studieår 2016-2017
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i utvalgte sentrale komponenter innen maskin og prosessteknikk. Komponenter som vil bli sett på er eksempelvis motorerer/motorprinsipper, pumper og kompressorer. Videre vil det teknologier for utvinning og prosessering av olje og gass, både fra tradisjonelle fossile kilder og basert på biologiske kilder. Biorafineringstekniologi for produksjon av biodiesel/biogass/bioetanol,bioplast vil også bli belyst.  Hver student vil i løpet av kurset sette seg inn i et enkelt tema, søke informasjon på egenhånd og presentere resultatene for de andre kursdeltagerne.
Læringsutbytte:
Etter endt emne skal studenten kjenne oppbygging og virkemåte av utvalget komponenter innen maskin og prosessteknikk. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, praktiske øvelser og presentasjon
Læringsstøtte:
Praktiske øvelser under veiledning
Pensum:
Litteratur som legges ut på canvas
Obligatorisk aktivitet:
Delta på 80 % av lab øvelser
Vurderingsordning:
Innlevering lab rapporter, bestått ikke bestått
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av sensorveiledningen for vurdering av lab. rapporter  .
Normert arbeidsmengde:
Prosjektarbeid presentasjon og hjemmearbeid, ca. 150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger og praktiskeøvelser, ca 50 timer,
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått