Course code TMP100

TMP100 Maskin og prosessteknikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Ola Sørby Omberg
Medvirkende: Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i utvalgte sentrale komponenter innen maskin og prosessteknikk. Komponenter som vil bli sett på er eksempelvis motorerer/motorprinsipper, pumper og kompressorer. Videre vil det teknologier for utvinning og prosessering av olje og gass, både fra tradisjonelle fossile kilder og basert på biologiske kilder. Biorafineringstekniologi for produksjon av biodiesel/biogass/bioetanol,bioplast vil også bli belyst.  Hver student vil i løpet av kurset sette seg inn i et enkelt tema, søke informasjon på egenhånd og presentere resultatene for de andre kursdeltagerne.
Læringsutbytte:
Etter endt emne skal studenten kjenne oppbygging og virkemåte av utvalget komponenter innen maskin og prosessteknikk. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, praktiske øvelser og presentasjon
Læringsstøtte:
Praktiske øvelser under veiledning
Pensum:
Litteratur som legges ut på canvas
Obligatorisk aktivitet:
Delta på 80 % av lab øvelser
Vurderingsordning:
Innlevering lab rapporter, bestått ikke bestått
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av sensorveiledningen for vurdering av lab. rapporter  .
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger, presentasjon og hjemmearbeid, ca. 150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
TMPP100, 3 sp
Undervisningstid:
Forelesninger og praktiskeøvelser, ca 50 timer, 2+2, timer per uke.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått