Detaljer om emnet TMP100

TMP100 Maskin og prosessteknikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2016 .

Emneansvarlige: Odd Ivar Lekang
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2016-2017
Emnets innhold:
Emnet gir en innføring i utvalgte sentrale komponenter innen maskin og prosessteknikk. Komponenter som vil bli sett på er eksempelvis motorerer/motorprinsipper, pumper og kompressorer. Videre vil det teknologier for utvinning og prosessering av olje og gass, både fra tradisjonelle fosile kilder og basert på biologiske kilder. Biorafineringstekniologi for produskjon av biodiesel/biogass/bioetanol,bioplast vil også bli belyst.  Hver student vil i løpet av kurset sette seg inn i et enkelt tema, søke informasjon på egenhånd og presentere resultatene for de andre kursdeltagerne.
Læringsutbytte:
Etter endt emne skal studenten kjenne oppbygging og virkemåte av utvalget komponenter innen maskin og prosessteknikk. 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, praktiske øvelser og presentasjon
Læringsstøtte:
Praktiske øvelser under veiledning
Pensum:
Litteratur som legges ut på fronter
Obligatorisk aktivitet:
Presentasjonen må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlige eksamen 3 timer
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger, presentasjon og hjemmearbeid, ca. 150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
TMPP100, 3 sp
Undervisningstid:
Forelesninger og praktiskeøvelser, ca 50 timer, 2+2, timer per uke.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått