Course code THT320

THT320 Miljøanalyser

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: John Morken
Medvirkende: Lars Gunnar Furelid Tellnes
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-VM</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet vil ha fokus på metodikk for gjennomføring av livsløpsvurdering av matproduksjon, emballasje og  avfallshandtering, energiproduksjon, samt andre relevante produkter, der studentene skal lære seg å praktisere alle hovedelementer i metodikken slik denne er beskrevet i lærebok og ISO-standarder. Fokus vil videre være på hvordan metodikken kan anvendes til å identifisere hvordan miljø- og ressursinformasjon kan brukes til strategisk utvikling i bedrifter, til produktforbedring og til markedsføring.
Læringsutbytte:

Kunnskapsmål: Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper og forståelse om: Miljø- og ressursutfordringer knyttet til hele verdikjeden for matprodukter, emballering og andre relevante produkter og tjenester, med fokus på hva som er viktige problemstillinger i det norske samfunnet og for norske bedrifter

Ferdighetsmål: Studentene skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter i å beregne miljø- og ressursbelastninger knyttet til prosesser og produkter. Studentene skal få en grunnleggende innføring i metodikken for livsløpsvurdering og miljødeklarering av produkter og tjenester.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger/seminarer, en øvingsoppgave og en semesteroppgave
Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom lærernes faglig veiledning i kontortiden.
Pensum:
Kapitler i lærebok, artikler og dataprogram. Oversikt vil bli delt ut ved semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
FORN220, TBA210, TIP200, THT 291 eller THT271.
Anbefalte forkunnskaper:
Basiskompetanse innenfor miljø- og ressursfag.
Obligatorisk aktivitet:
Ingen utover de karaktergivende
Vurderingsordning:
Øvingsoppgave teller 20 %, prosjektoppave 50 % og flervalgseksamen 30 %. Alle deler må være bestått for å bestå emnet.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
To timer forelesning annenhver uke og fire timer forelesning/seminar annenhver uke
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer