THT320 Miljøanalyser

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:John Morken

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:30

Frekvens:Årlig (Unntak: Emnet blir ikke gitt i studieåret 2023/2024)

Forventet arbeidsmengde:125 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Emnet vil ha fokus på metode for gjennomføring av livsløpsvurdering (LCA) av relevante produkter, der studentene skal lære seg å praktisere alle hovedelementer i metoden slik denne er beskrevet i lærebok og ISO-standarder. Fokus vil videre være på anvendelse for å identifisere hvordan miljø- og ressursinformasjon kan brukes til strategisk utvikling i bedrifter, til produktforbedring og til markedsføring.

Dette lærer du

Kunnskapsmål:

Studentene skal tilegne seg avansert kunnskap om gjennomføring av analyser av menneskeskapte miljøutfordringer, med fokus på livsløpsanalyser (LCA).

Studentene skal ha kjennskap til hvordan miljøanalyser brukes av bedrifter og myndigheter.

Ferdighetsmål:

Studentene skal tilegne seg ferdigheter i å beregne miljø- og ressursbelastninger knyttet til prosesser og produkter. Kandidatene skal kunne analysere og tolke resultater fra egne analyser. Studentene skal få en grunnleggende innføring i metode for livsløpsvurdering og miljødeklarering av produkter og tjenester.

 • Forelesninger/seminarer, en øvingsoppgave og en semesteroppgave.
 • Studentenes læring støttes gjennom lærernes faglig veiledning i kontortiden.
 • Kapitler i lærebok, artikler og dataprogram. Oversikt vil bli delt ut ved semesterstart.
 • Ett av disse emnene: FORN220, TBA210, TIP200, THT291, THT261 eller THT271.
 • Øvingsoppgave teller 20 %, prosjektoppave 50 % og flervalgseksamen 30 %. Alle deler må være bestått for å bestå emnet.
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
 • Ingen utover de karaktergivende
 • To timer forelesning annenhver uke og fire timer forelesning/seminar annenhver uke
 • Studentene blir rangert etter antall avlagte studiepoeng.
 • Bokstavkarakterer
 • GSK