THT310 Design av renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Harsha Chandima Ratnaweera

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:For et kurs på 15 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 375 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes 10-15 timers arbeid pr. uke i undervisningsperioden.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .

Om dette emnet

Dette kurset forbereder kandidater til å praktisere kunnskap om vann- og avløpsbehandlingsteknologier i konseptuell design og dimensjonering av enhetsprosesser. Basert på THT271 og THT280, gir dette kurset bredden og dybden av kunnskap og konseptuelle ferdigheter som gjør at nyutdannede kan fungere som designere. Dette kurset har en betydelig rolle i tekniske beregninger. Kurset vil ta for seg både vann- og avløpsrensing.

Teknologier (eksempler):

 • Filtrering
 • Sedimentasjon
 • Koagulering og flokkulering
 • Biologisk rensing
 • Membranseparasjon
 • Desinfeksjon
 • Biogassproduksjon

Applikasjoner (eksempler)

 • Prosjektering av behandlingsanlegg
 • Oppgradering av behandlingsanlegg
 • Ressursgjenvinning og gjenbruk
 • Prosessovervåking
 • Prosessoptimalisering og kontroll
 • Digitalisering av verktøyene

I dette kurset vil du jobbe med å designe behandlingsprosesser og teknologiske enheter. Du vil kunne følge opp case-studier, for eksempel utviklet i kursoppgaven for THT271.

Dette lærer du

Når dette kurset er fullført, vil kandidatene kunne:

 • anerkjenne designprinsipper for vann- og avløpsrensebehandlingsteknologier
 • forklare det fysiske og kjemiske grunnlaget for prosesser for behandling av vann og avløpsvann og teknologisk utstyr
 • identifisere beregningsprinsipper for teknologisk utstyr
 • utføre grunnleggende beregninger av prosesser og utstyr for rensing av vann og avløpsvann
 • analysere flytskjemaer for behandling av vann og avløpsvann
 • kategorisere vann- og avløpsrenseanlegg
 • kritisere vann- og avløpsrenseprosesser
 • utforme teknologier og utstyr for behandling av vann og avløpsvann
 • (1) Forelesninger, (2) Semesteroppgaver med rapport og presentasjon (3) Dataøvinger med prosess simuleringsprogrammer, (4) Obligatorisk utferd til renseanlegg for å lære hvordan enhetsprosesser er integrert i praksis og driftsutfordringer. De fleste av presentasjonene vil bli tilgjengelig i Canvas før forelesningsdato.
 • Per email eller forhåndsavtalte møter med lærere.
 • -Forelesninger og notater- i Canvas

  - Vann og avløpsteknologi - lærebok fra Norsk Vann (2012)

  -Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, 5th Edition, by Metcalf & Eddy, Inc, 2013 (utvalgte deler)

  -Water Treatment: Principles and Design, 3rd Edition, MWH, 2012 (utvalgte deler) -Selected publications and handouts

 • THT280 og THT 271.
 • Skriftlig eksamen som teller 60% og semesteroppgaver som teller 40%. Skriftlig eksamen kan inkludere både flervalgsspørsmål (MCQ) og individuelle spørsmål
 • Sensor godkjenner opplegget for gjennomføring og evaluering av prosjektoppgaven. Sensor vurderer alle eksamensbesvarelsene. Sensor brukes aktivt i kvalitetssikring av kursinnhold og pedagogisk opplegg.
 • Semesteroppgave(r), simuleringsøvinger, utferd til renseanlegg, rapporter og presentasjoner.
 • Ingen studiepoeng reduksjon ift. THT311.
 • Forelesninger: ca 50-70 timer; Utferd: 6 timer; i tillegg kommer øvinger, presentasjon og diskusjon av øvingsoppgaver.
 • Ingen overlapping f.o.m. 2022 og ingen studiepoengreduksjon.
 • Bokstavkarakterer
 • Realfag