Course code THT310

THT310 Renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Harsha Chandima Ratnaweera
Medvirkende: Nazli Pelin Kocatürk Schumacher, Arve Heistad, Vegard Nilsen, John Morken, Zakhar Maletskyi, Zakhar Maletskyi
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: <p>Dette emnet har plassbegrensning. Opptak til emnet gis etter gitte kriterier og du vil få beskjed når opptaket er kjørt.</p><p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-VM og M-IØ</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Dette kurset forbereder kandidatene til å utvikle avansert kunnskap om teknologi for behandling av vann og avløpsvann, inkludert grunnleggende kunnskaper om design. Basert på THT 271 og THT280, gir dette kurset bredden og dybden av kunnskap og konseptuelle ferdigheter som gjør at nyutdannede kan fungere som designere. Dette kurset har en betydelig rolle i tekniske beregninger. Kurset vil ta for seg både vann- og avløpsrensing.

Teknologier (eksempler):

 • Filtrering
 • Sedimentasjon
 • Koagulasjon og flokkulering
 • Membranseparasjon
 • Desinfeksjon
 • Biogassproduksjon

Applikasjoner (eksempler)

 • Prosjektering av behandlingsanlegg
 • Oppgradering av behandlingsanlegg
 • Ressursgjenvinning og gjenbruk
 • Prosessovervåking
 • Prosessoptimalisering og kontroll
 • Digitalisering av verktøyene

I dette kurset vil du jobbe med å designe behandlingsprosesser og teknologiske enheter. Du vil kunne følge opp case-studier, for eksempel utviklet i kursoppgaven for THT 271.

Læringsutbytte:

Når dette kurset er fullført, vil kandidatene kunne:

 • anerkjenne designprinsipper for vann- og avløpsrensebehandlingsteknologier
 • forklare det fysiske og kjemiske grunnlaget for prosesser for behandling av vann og avløpsvann og teknologisk utstyr
 • identifisere beregningsprinsipper for teknologisk utstyr
 • utføre grunnleggende beregninger av prosesser og utstyr for rensing av vann og avløpsvann
 • analysere flytskjemaer for behandling av vann og avløpsvann
 • kategorisere vann- og avløpsrenseanlegg
 • kritisere vann- og avløpsrenseprosesser
 • utforme teknologier og utstyr for behandling av vann og avløpsvann
Læringsaktiviteter:
(1) Forelesninger, ( 2) Semesteroppgaver som presenteres i plenum for alle studentene som følger emnet, (3) Dataøvinger med prosess simuleringsprogrammer, (4) Utferd til renseanlegg for å lære hvordan enhetsprosesser er integrert i praksis og driftsutfordringer. De fleste av presentasjonene vil bli tilgjengelig i Canvas før forelesningsdato.
Læringsstøtte:
Per email eller forhåndsavtalte møter med lærere.
Pensum:

-Forelesninger og notater- i Canvas

- Vann og avløpsteknologi - lærebok fra Norsk Vann (2012)

-Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, 5th Edition, by Metcalf & Eddy, Inc, 2013 (utvalgte deler)

-Water Treatment: Principles and Design, 3rd Edition, MWH, 2012 (utvalgte deler) -Selected publications and handouts

Forutsatte forkunnskaper:
THT280 og THT 271.
Anbefalte forkunnskaper:
THT261 og THT201
Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgave(r), simuleringsøvinger, utferd til renseanlegg, presentasjoner i plenum.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen som teller 60% og semesteroppgaver som teller 40%. Skriftlig eksamen kan inkludere både flerevalgsspørsmål (MCQ) og individuelle spørsmål
Sensor:
Sensor godkjenner opplegget for gjennomføring og evaluering av prosjektoppgaven. Sensor vurderer alle eksamensbesvarelsene. Sensor brukes aktivt i kvalitetssikring av kursinnhold og pedagogisk opplegg.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 15 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 375 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes 10-15 timers arbeid pr. uke i undervisningsperioden.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Ingen overlapping f.o.m. 2022
Undervisningstid:
Forelesninger: ca 50-70 timer, Utferd: 6 timer i tillegg kommer øvinger, Presentasjon og diskusjon av øvingsoppgaver.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer