Course code THT310

THT310 Renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Harsha Chandima Ratnaweera
Medvirkende: Lars John Hem, Ingun Tryland, Arve Heistad, Jon Arne Engan, John Morken
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

40

Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: <p>M-VM, M-IØ. Merk at en del forskrifter og erfaringer kan foreligge kun på norsk og at en viss beherskelse av norsk kan være en fordel</p><p><br/><br/><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Status, utfordringer, lov og regler i vannforsyning og avløpsrensing i Norge, EU og internasjonal. Avanserte teoretiske aspekter i vannforsyningen og konvensjonell rensing av avløpsvann; kombinerte prosesser i vannforsyning og avløpsrensing; Designaspekter i vannforsyning og avløpsrensing; Designaspekter i småskala avløpsrenseanlegg; Designaspekter i slambehandling og avfallshåndtering;  Innføring i prosesskontroll Modellering og simuleringsprogrammer i vann-og avløpsrensing; Kommende og innovative teknologier
Læringsutbytte:

Kunnskap: Studentene skal ha en dypere teoretisk forståelse av de viktigste behandlingsprosessene, beste praksis og hvordan optimaliseres driften av et renseanlegg. De skal ha grunnleggende forståelse av state-of-the-art teknikker innen prosesskontroll og optimalisering. Profesjonelle ferdigheter: Studentene skal kunne forstå muligheter og begrensninger i ulike enhetsprosesseser og deres kompatibilitet når systemene skal integreres. Studentene skal kunne velge egnede prosesskombinasjoner og kunne evaluere renseresultatene. Generell kompetanse: Studentene skal kunne identifisere operasjonelle feil / svakheter ved et renseanlegg og ha basiskunnskap innen problemløsing. De bør også ha kompetanse om mulighetene til simuleringsprogrammer og styringssystemer generelt. De bør kjenne til norske og europeiske juridiske krav til vannforsyning og avløpsrensing.

Læringsaktiviteter:
(1) Forelesninger, ( 2) Semesteroppgaver som presenteres i plenum for alle studentene som følger emnet, (3)Dataøvinger med prosesssimuleringsprogramer, (4) Utferd til renseanlegg for å lære hvordan enhetsprosesser er integrert i praksis og driftsutfordringer. De fleste av presentasjonene vil bli tilgjenglig i Fronter før det foreleses.
Læringsstøtte:
Peremail ellerforhåndsavtalte møtermed lærer.
Pensum:
- Vann og avløpsteknologi - lærebok fra Norsk Vann (2012) -Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, 5th Edition, by Metcalf og Eddy, Inc, 2013 (utvalgte deler) -Water Treatment: Principles and Design, 3rd Edition, MWH, 2012 (utvalgte deler) -Selected publications and handouts
Forutsatte forkunnskaper:

THT280 og THT 271.


Anbefalte forkunnskaper:

THT261 og THT201


Obligatorisk aktivitet:
Semesteroppgave(r), simuleringsøvinger, utferd til renseanlegg
Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen som teller 75% og semesteroppgaver som teller 25%. Skriftlig eksamen kan inkludere både flerevalgsspørsmål (MCQ) og individuelle spørsmål


Sensor:
Sensor godkjenner opplegget for gjennomføring og evaluering av prosjektoppgaven. Sensor vurderer alle eksamensbesvarelsene. Sensor brukes aktivt i kvalitetssikring av kursinnhold og pedagogisk opplegg.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 15 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 450 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes 15-20 timers arbeid pr. uke i undervisningsperioden.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
THT 310 og THT 311 overlapper med ca 50%
Undervisningstid:
Forelesninger: ca 70 timer, Utferd: 6 timer i tillegg kommer øvinger, Presentasjon og diskusjon av øvingsoppgaver.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått