Course code THT291

THT291 Ressursgjenvinning fra avfall og sirkulær økonomi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: John Morken, Nazli Pelin Kocatürk Schumacher
Medvirkende: John Morken
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2020-2021
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset behandler de grunnleggende prosessene og teknologiene for valorisering (verdsetting) av organisk avfall til energi- og materialprodukter via bioteknologiske og fysisk-kjemiske prosesser. Prosesser og konsepter for ressursgjenvinning av avfall, resirkulering og gjenbruk av avfall og bioprodukter diskuteres i forhold til sirkulær økonomi.
Læringsutbytte:

Studentene skal få en oversikt over spekteret av tilgjengelige prosesser for ressursgjenvinning fra organisk avfall og avfallsbioraffinerier. Studenter som har bestått dette kurset vil få kunnskap og kompetanse om følgende emner:

  • Prinsipper og forståelse av avfallsbioraffinerikonsept og organiske avfallsbehandlingsprosesser
  • Valg av egnede teknologier for energi- og materialproduksjon fra avfall
  • Kritiske evalueringer av organisk avfall og bærekraft innenfor sirkulær økonomi

Kurset vil fokusere på temaer som tar for seg SDG 6, 7, 11, 12, 13.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Øvingsoppgaver. Utferd.
Læringsstøtte:
Lærer er tilgjengelige i kontortiden.
Pensum:
Pensumlitteratur og -oversikt fastsettes ved kursstart. Canvas vil bli brukt til formidling av deler av kurslitteraturen.
Forutsatte forkunnskaper:
THT100.
Anbefalte forkunnskaper:
KJM110, JORD101, BIO130.
Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk frammøte de to førsteforelesningstimene ved oppstart av emnet.

En obligatorisk utferd.

Obligatoriske innleveringsoppgaver.

Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3 timer. Besvarelsen må gjøres på engelsk.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 125 timers arbeid totalt. 
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Kurset er basert på problembasert prosjektarbeid og forelesninger, totalt ca. 125 timer, endags utferd: 8 timer. Forelesninger er 2 timer per uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer