Course code TEL211

TEL211 Robotprogrammering, sensorer og aktuatorer

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Lars Grimstad
Medvirkende: Mikkel Einvik Stryker
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: M-RB
Emnets innhold:
Kurset tar for seg utvalgte metoder og rammeverk for utvikling av programvare til roboter. Gjennom kurset skal studentene lære seg å programmere roboter i Python, og de skal også bli kjent med vanlige sensorer og aktuatorer. Kurset gir en innføring i bruk av kommandolinjegrensesnitt i Linux, samt rammeverket ROS (Robot Operating System) som er et mye brukt innen utvikling av robotprogramvare. I tillegg til å programmere roboter fra bunnen av i Python, skal studentene også gjøres kjent med programmering av industriroboter ved hjelp av håndkontroller ("teach pendant").
Læringsutbytte:
Etter fullført kurs, skal studentene være kjent med vanlige metoder og rammeverk for robotprogrammering. Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om Linux-baserte systemer, og de skal kunne utvikle robotprogramvare ved bruk av ROS og Python. Studentene skal også være kjent med hvordan roboter programmeres i industrien, og de skal ha grunnleggende kunnskap om et utvalg sensorer og aktuatorer, 
Læringsaktiviteter:

Forelesninger: Konsepter presenteres og problemer analyseres i plenum

Dataøvinger: presenterte konsepter innøves på egen hånd gjennom veiledninger ("tutorials") og programmeringsoppgaver

labøvinger: presenterte konsepter testes på virkelige og simulerte roboter

prosjektoppgave: studentene gjennomfører et prosjekt hvor de anvender hva man har lært

Læringsstøtte:
  • Hjelpelærere vil veilede og støtte studentene under øvingstimer og lab
  • Kursrom på Canvas
Pensum:
Pensumlitteratur kunngjøres ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
INF200
Anbefalte forkunnskaper:
TEL200
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må få godkjent alle labøvinger. Detaljer kunngjøres ved kursstart. Obligatorisk aktivitet må utføres samme år som eksamen tas, dvs tidligere godkjent obligatorisk aktivitet godtas ikke.
Vurderingsordning:
Mappevurdering, A-F
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger, dataøvinger, laboratorieøvinger og hjemmearbeid, ca. 300 timer.
Opptakskrav:
REALFAG
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: A - E / Ikke bestått