Course code TEL211

TEL211 Robotprogrammering, sensorer og aktuatorer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Lars Grimstad
Medvirkende: Mikkel Einvik Stryker
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: M-RB
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Kurset tar for seg utvalgte metoder og rammeverk for utvikling av programvare til roboter. Gjennom kurset skal studentene lære seg å programmere roboter i Python, og de skal også bli kjent med vanlige sensorer og aktuatorer. Kurset gir en innføring i bruk av kommandolinjegrensesnitt i Linux, samt rammeverket ROS (Robot Operating System) som er et mye brukt innen utvikling av robotprogramvare. I tillegg til å programmere roboter fra bunnen av i Python, skal studentene også gjøres kjent med programmering av industriroboter ved hjelp av håndkontroller ("teach pendant").
Læringsutbytte:
Etter fullført kurs, skal studentene være kjent med vanlige metoder og rammeverk for robotprogrammering. Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om Linux-baserte systemer, og de skal kunne utvikle robotprogramvare ved bruk av ROS og Python. Studentene skal også være kjent med hvordan roboter programmeres i industrien, og de skal ha grunnleggende kunnskap om et utvalg sensorer og aktuatorer, 
Læringsaktiviteter:

Forelesninger: Konsepter presenteres og problemer analyseres i plenum

Dataøvinger: presenterte konsepter innøves på egen hånd gjennom veiledninger ("tutorials") og programmeringsoppgaver

labøvinger: presenterte konsepter testes på virkelige og simulerte roboter

prosjektoppgave: studentene gjennomfører et prosjekt hvor de anvender hva man har lært

Læringsstøtte:
  • Hjelpelærere vil veilede og støtte studentene under øvingstimer og lab
  • Kursrom på Canvas
Pensum:
Pensumlitteratur kunngjøres ved kursstart.
Forutsatte forkunnskaper:
INF200
Anbefalte forkunnskaper:
TEL200
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må få godkjent alle labøvinger. Detaljer kunngjøres ved kursstart. Obligatorisk aktivitet må utføres samme år som eksamen tas, dvs tidligere godkjent obligatorisk aktivitet godtas ikke.
Vurderingsordning:
Mappevurdering
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger, dataøvinger, laboratorieøvinger og hjemmearbeid, ca. 300 timer.
Opptakskrav:
REALFAG
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått