Course code TBM200

TBM200 Materiallære

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Kristian Berland
Medvirkende: Øyvind Emil Hansen, Henrik Folke Holmberg, Gunnar Torp
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
60, (studenter med tidligere godkjent lab kan komme i tilegg).
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: <p>Rangeringskriterier:</p><p>1.            studenter som har emnet obligatorisk i sin utdanningsplan</p><p>2.            studenter på M-BA, M-IØ og M-MPP</p><p>3.            studenter med høyest studiepoengproduksjon</p><p>Dersom det ikke er nok plasser til å ta alle studenter i gruppe 1 vil denne gruppen rangeres etter antall sp studenten har produsert.</p><p>Til laboratorieøvelsene vil studenter som har tatt øvelsene tidligere tilbys plass på grupper hvor det er ledig kapasitet.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet blir gjennomført ved 4 timer forelesning med øvelser samt 2 timer laboratorieoppgaver per uke. Emnets innhold er atombindinger, krystalstruktur, fasediagrammer, reaksjonshastigheter, mikrostruktur, metallografi, deformasjon og brudd, termomekanisk behandling av materialer, metaller, polymerer, komposittmaterialer. Videre vil sammenføyningsteknikker som liming og sveising bli gjennomgått. De mest vanlige nedbrytingsmekanismer som materialene utsettes for blir også gjennomgått.
Læringsutbytte:
Materialegenskaper er avhengig av kjemisk sammensetning og strukturelle oppbygging. Emnets overordnede mål er å gi studentene fundamentale kunnskaper, slik at de ser denne sammenhengen og dermed på egenhånd bli istand til orientere seg videre i faglitteraturen om spesifikke materialers sammensetning, oppbygging, egenskaper, ytelse og anvendelsesområder. Studentene skal kjenne til ulike materialers sammensetning og kjemisk innhold. De skal vite hvilke hvilke strukturer som opptrer i ulike materialer. Studentene skal kjenne sammenhengen mellom kjemisk sammensetning og fysisk struktur for å forstå materialenes egenskaper og anvendelsesområder. Videre skal studentene kunne måle materialenes egenskaper med de mest vanlige prøvemetoder.
Læringsaktiviteter:
I forelesningene gjennomgås sentrale emner i materiallæren. Forelesningene tar utgangspunkt i læreboka. På regneøvinger vil studentene løse øvingsoppgaver på temaer som tidligere er gjennomgått på forelesningene. Ved laboratorieøvinger skal studentene måle prosedyrer, måle og tolke resultater og egenskaper samt mikroskopiering. Studentene har tilgang til Grante Ces Edupack materialvalg og læringsprogram.
Læringsstøtte:
Lærer vil være tilgjengelig for veiledning på et fast ukentlig tidspunkt og via Canvas.
Pensum:
William D. Callister, Jr. and  Rethwisch, David G., Materials Science and Engineering, 9th Edition (ISBN139781118319222).  Skriftlig materiale som deles ut i forbindelse med laboratorieøvelsene.
Anbefalte forkunnskaper:
FYS110 - Statikk, TBM120 - Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk, KJM100 - Generell kjemi/Grunnemne i kjemi, MATH100 eller MATH111 -- Grunnleggende kalkulus og trigometri. 
Obligatorisk aktivitet:
Godkjente laboratorieøvinger. 
Vurderingsordning:
En skriftlig underveisprøve av en times varighet teller 25%. 3 timers avsluttende eksamen teller 75%
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger med hjemmearbeid, ca. 150 timer. Øvingsoppgaver med hjemmearbeid, ca. 50 timer. Laboratorieøvelser med hjemmearbeid, ca. 100 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger og oppgaveløsning: 50 timer, 4 timer per uke. Laboratorieøvelser: 22 timer, 2 timer per uke. 
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått