Course code TBA390

TBA390 Trekonstruksjonsteknikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Kent Anders Björnfot
Medvirkende: Kent Anders Björnfot
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2015-2016
Emnets innhold:
Emnets hovedinnhold er konstruksjonsteknikk. Det omfatter videregående statikk og konstruksjon for stavsystemer, plater og beholderkonstruksjoner, samt en del videregående temaer i trekonstruksjoner. Det benytte FEM-analyse og gis opplæring og trening i bruk av aktuell programvare. Tilstandsanalyse og konstruktiv sikkerhet for eksisterende bebyggelse tas med, og er tema for en semesteroppgave. 
Læringsutbytte:
Etter at emnet er gjennomført skal studenten kunne beregne og dimensjonere også mer kompliserte byggverk for de lastene som er aktuelle, til et angitt pålitelighetsnivå. Videre skal studenten lære å tilpasse konstruktiv løsning til funksjonelle og estetiske krav og ønsker. Emnet skal gi kunnskaper om konstruksjoner som trenger 2D-elastisitetsteori, og kjennskap til og trening i å bruke FEM-programvare for analyse og dimensjonering av ulike bæresystemer. Videre gis det videregående undervisning i trekonstruksjoner. Kunnskaper og ferdigheter aktiviseres gjennom utstrakt arbeid med øvingsoppgaver under veiledning av lærer. Det gis opplæring og trening i bruk av FEM-programvare for konstruksjoner bygd av stavsystemer (ulike materialer) og for plater av armert betong. Sikkerhetssystemet skal brukes slik at dimensjoneringsresultater og kostnader blir optimalisert fra kundens og/eller samfunnets synsvinkel. 
Læringsaktiviteter:
Stoffet presenteres i forelesninger, støttet av kurskompendier og utdelt skriftlig materiale. Deretter aktiviseres kunnskapene gjennom veiledet løsning av et utvalg oppgaver hvor studentene selv må bruke kunnskapene til å finne konstruktiv løsning og dimensjonere den. Noen av øvingsoppgavene utføres som gruppearbeid med etterfølgende presentasjon. En god del tid nyttes til å bli kjent med grunnlaget for, og gi aktuell trening i å løse konstruksjonsoppgaver ved bruk av FEM-programvare. Derved spares tid til tekniske beregninger, slik at det blir tid til å gjøre seg kjent med flere konstruksjonsalternativ, og med den aktuelle, praktiske arbeidssituasjon. 
Læringsstøtte:
Øvingsveileder og lærere er tilgjengelig i kontortiden for veiledning til øvinger. 
Pensum:
Pensumliste og undervisningsnotat deles ut under kurset. 
Forutsatte forkunnskaper:
TBM120, TBA222, TBA223, TBA224 (eller tilsvarende).
Obligatorisk aktivitet:
Korte ekskursjoner til bygg. 
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering med skriftlig prøve (3,5 t) (3/5), obligatoriske innleveringsoppgaver (2/5). 
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved presentasjon av prosjektarbeidet.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 300 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 15 timers arbeid pr uke.
Undervisningstid:

Forelesning: ca. 4 timer per uke

Seminarium: ca. 2 timer per uke

Veiledning: ca. 1 time per uke

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått