Course code TBA390

TBA390 Trekonstruksjonsteknikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Nils Ivar Bovim, Kent Anders Björnfot
Medvirkende: Kent Anders Björnfot
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnets hovedinnhold er konstruksjonsteknikk. Det omfatter videregående statikk og konstruksjon for stavsystemer, plater og beholderkonstruksjoner, samt en del videregående temaer i trekonstruksjoner. Det benytte FEM-analyse og gis opplæring og trening i bruk av aktuell programvare. Tilstandsanalyse og konstruktiv sikkerhet for eksisterende bebyggelse tas med, og er tema for en semesteroppgave. 
Læringsutbytte:
Etter at emnet er gjennomført skal studenten kunne beregne og dimensjonere også mer kompliserte byggverk for de lastene som er aktuelle, til et angitt pålitelighetsnivå. Videre skal studenten lære å tilpasse konstruktiv løsning til funksjonelle og estetiske krav og ønsker. Emnet skal gi kunnskaper om konstruksjoner som trenger 2D-elastisitetsteori, og kjennskap til og trening i å bruke FEM-programvare for analyse og dimensjonering av ulike bæresystemer. Videre gis det videregående undervisning i trekonstruksjoner. Kunnskaper og ferdigheter aktiviseres gjennom utstrakt arbeid med øvingsoppgaver under veiledning av lærer. Det gis opplæring og trening i bruk av FEM-programvare for konstruksjoner bygd av stavsystemer (ulike materialer) og for plater av armert betong. Sikkerhetssystemet skal brukes slik at dimensjoneringsresultater og kostnader blir optimalisert fra kundens og/eller samfunnets synsvinkel. 
Læringsaktiviteter:
Stoffet presenteres i forelesninger, støttet av kurskompendier og utdelt skriftlig materiale. Deretter aktiviseres kunnskapene gjennom veiledet løsning av et utvalg oppgaver hvor studentene selv må bruke kunnskapene til å finne konstruktiv løsning og dimensjonere den. Noen av øvingsoppgavene utføres som gruppearbeid med etterfølgende presentasjon. En god del tid nyttes til å bli kjent med grunnlaget for, og gi aktuell trening i å løse konstruksjonsoppgaver ved bruk av FEM-programvare. Derved spares tid til tekniske beregninger, slik at det blir tid til å gjøre seg kjent med flere konstruksjonsalternativ, og med den aktuelle, praktiske arbeidssituasjon. 
Læringsstøtte:
Øvingsveileder og lærere er tilgjengelig i kontortiden for veiledning til øvinger. 
Pensum:
Pensumliste og undervisningsnotat deles ut under kurset. 
Forutsatte forkunnskaper:
TBM120, TBA222, TBA223, TBA224 (eller tilsvarende).
Obligatorisk aktivitet:
Korte ekskursjoner til bygg. 
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering med skriftlig prøve (3,5 t) (3/5), obligatoriske innleveringsoppgaver (2/5). 
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved presentasjon av prosjektarbeidet.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 300 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 15 timers arbeid pr uke.
Undervisningstid:

Forelesning: ca. 4 timer per uke

Seminarium: ca. 2 timer per uke

Veiledning: ca. 1 time per uke

Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått