Detaljer om emnet TBA331

TBA331 Bygningsfysisk simulering

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2018 .

Emneansvarlige: Thomas Kringlebotn Thiis
Medvirkende: Tormod Aurlien
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
6
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: M-BA
Emnets innhold:
Emnet tar opp simulering av viktige bygningsfysiske egenskaper. Sentralt står simulering av energi og innemiljø i bygninger. Også simulering av fukt, varmetransport og klimapåkjenninger på bygninger tas opp. Prosjektoppgave.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne benytte dataprogrammer for energisimulering for å utføre analyser av energiforbruk i bygninger. Videre skal de kunne optimalisere energibruken i en bygning og vurdere kostnader knyttet til energieffektiviseringstiltak. Studentene skal og kunne analysere konstruksjoner med hensyn på klimapåkjenninger, varme og fukttransport.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og prosjektarbeid.
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:

TBA190

TBA210

Anbefalte forkunnskaper:
TBA261
Obligatorisk aktivitet:
Prosjektoppgaver
Vurderingsordning:
Obligatoriske innleveringsoppgaver.
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av et tilfeldig utvalg eksaminander
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
20 timer forelesninger, veiledning av prosjektarbeid. For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 150 timers arbeid totalt.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått