Course code TBA331

TBA331 Bygningsfysisk simulering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Thomas Kringlebotn Thiis
Medvirkende: Tormod Aurlien
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Ved oppmelding, minimum 10 studenter.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: 5-årig master, Byggeteknikk og arkitektur. (M-BA)
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet tar opp simulering av viktige bygningsfysiske egenskaper. Sentralt står simulering av energi og innemiljø i bygninger. Også simulering av fukt, varmetransport og klimapåkjenninger på bygninger tas opp. Prosjektoppgave.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne benytte dataprogrammer for energisimulering for å utføre analyser av energiforbruk i bygninger. Videre skal de kunne optimalisere energibruken i en bygning og vurdere kostnader knyttet til energieffektiviseringstiltak. Studentene skal og kunne analysere konstruksjoner med hensyn på klimapåkjenninger, varme og fukttransport.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og prosjektarbeid.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
TBA210
Anbefalte forkunnskaper:
TBA261
Obligatorisk aktivitet:
Prosjektoppgaver
Vurderingsordning:
Obligatoriske innleveringsoppgaver.
Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av et tilfeldig utvalg eksaminander
Merknader:
Minimum 10 studenter
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
20 timer forelesninger, veiledning av prosjektarbeid. For et kurs på 5 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 150 timers arbeid totalt.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått