Course code TBA270

TBA270 Bygningsadministrasjon og prosjektledelse

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Leif Daniel Houck
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Prosjektstyring, prosjektledelse og gjennomføring av byggeprosjekter står sentralt. Valg av entreprisestrategi, utarbeidelse av anbudsdokumenter, prising, anbudskontroll/vurdering og kontraktsbestemmelser blir gjennomgått. Emnet behandler lover og regler knyttet til byggesak. IT-baserte verktøy/hjelpemidler, inkl. bruk av BIM (BygningsInformasjonsmodellering) blir introdusert.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha kunnskaper om gjennomføring av byggesaker og prosjektledelse ved tradisjonell byggteknisk prosjektering og totalprosjektering.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Øvingsoppgaver i grupper. Selvstudium.
Pensum:
Oversikt deles ut på forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
TBA210 og TBA160.
Obligatorisk aktivitet:
Innleveringsoppgaver.
Vurderingsordning:
Skriftlig avsluttende prøve
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 300 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 17 timers arbeid pr uke.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesning: 52 timer (4 timer pr uke). Øvinger: 26 timer (2 timer pr uke).
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: A - E / Ikke bestått