Course code TBA270

TBA270 Bygningsadministrasjon og prosjektledelse

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Leif Daniel Houck
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Emnets innhold:
Prosjektstyring, prosjektledelse og gjennomføring av byggeprosjekter står sentralt. Valg av entreprisestrategi, utarbeidelse av anbudsdokumenter, prising, anbudskontroll/vurdering og kontraktsbestemmelser blir gjennomgått. Emnet behandler lover og regler knyttet til byggesak. IT-baserte verktøy/hjelpemidler, inkl. bruk av BIM (BygningsInformasjonsmodellering) blir introdusert.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha kunnskaper om gjennomføring av byggesaker og prosjektledelse ved tradisjonell byggteknisk prosjektering og totalprosjektering.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Øvingsoppgaver i grupper. Selvstudium.
Pensum:
Oversikt deles ut på forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
TBA210 og TBA160.
Obligatorisk aktivitet:
Innleveringsoppgaver.
Vurderingsordning:
Skriftlig avsluttende prøve
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 300 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca. 17 timers arbeid pr uke.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesning: 52 timer (4 timer pr uke). Øvinger: 26 timer (2 timer pr uke).
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått