Course code TBA224

TBA224 Konstruksjonsteknikk II Bygg

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Themistoklis Tsalkatidis
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Statisk ubestemte konstruksjoner. Beskrivelse av laster og lastesituasjoner på bygninger og konstruksjoner. Beregning av snø og vindlaster på bygninger i henhold til Eurokoder. Jordskjelvbelastninger. Lastkombinasjoner. Konstruksjon av stålelementer utsatt for tyngdekraft og sideveis belastning. Utforming av stålstenger, rør, bjelker og søyler. Knekking i stålelementer. Bjelke-søyle metode. Prosjektering av enetasjes bygning ved hjelp av håndberegninger. Prosjektering av boltede og sveisede stålforbindelser. Avstiving av bygninger. Introduksjon til forspent betong.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi en forståelse for utformingen av helhetlige bæresystemer for konstruksjoner og hvordan de påvirkes av horisontale og vertikale laster. Studenten skal ha oppnådd tilfredsstillende kompetanse til å prosjektere bæresystemet for et bygg med enkelt bæresystem.
Læringsaktiviteter:
Analyse av statisk ubestemte strukturer gjennomgås. Det blir forelest i forskjellige last typer og last kombinasjoner. Det vil bli lagt vekt på beregning av snø- og vindlaster på bygninger i henhold til Eurokodene. Pensum blir presentert i forelesninger og litteratur lagt ut på Canvas. Etter å ha fått tilstrekkelig kunnskap om prosjektering av bæresystemer til bygninger påvirket av ulike typer laster, får studentene et prosjekt. Prosjektet er å prosjektere en enetasjesbygning plassert i Ås ved hjelp av håndberegninger. Prosjekteringseksempler på stålelementer og forbindelser presenteres. Ulike typer avstiving blir undervist. Grunnprinsipper og anvendelser av forspent betong presenteres. Bruk av Eurokoder.
Læringsstøtte:
Øvingsveileder og lærer er tilgjengelig for veiledning i kontortiden.
Pensum:
Pensumliste og undervisningsnotat deles ut under kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
TBM120, TBA222, TBA223 (eller TBA220)
Obligatorisk aktivitet:
Semesterprosjekt
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Skriftlig eksamen. A-E/ikke bestått.

Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca. 300 timers arbeid totalt.
Overlapp:
5 sp overlapp med TBA221
Undervisningstid:
Forelesning: 52 timer (4 timer pr uke). Øvinger: 26 timer (2 timer pr uke). Ikke veiledet øving og utferd(er) kommer i tillegg.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått