Course code TBA190

TBA190 Trehus med bærekraft

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Tormod Aurlien
Medvirkende: Einar Nathan
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Emnets innhold:
Litt historikk, hus i Norge. Installasjoner, avløp, oppvarming, inneklima, ventilasjon. Fuktmekanikk, vanndamp, mollierdiagram, lydregulering, brannvern. Bygningsmaterialer, tre og trebaserte, metaller, glass, plast, betong. Konstruksjoner, fundamenter, kjellermurer, etasjeskiller, vegger, tak.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi en grunnleggende forståelse for: -bygging av boliger og andre enkle bygg, -bygningsfysikk med vekt på varme og fuktbevegelser, -byggematerialenes egenskaper, -inneklima og ventilasjon, -krav til brannmotstand og lydregulering i bygg, -valg av materialer og konstruksjoner for å oppfylle ulike krav.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Seminar/kollokvie med lærer til stede. Selvstendig arbeid med øvingsoppgaver. Selvstudium.
Pensum:
Lærebok: Trehus, Håndbok 5 fra SINTEF Byggforsk. NB! SISTE utgave og noe stoff som deles ut på forelesning.
Obligatorisk aktivitet:
Øvingsoppgaver og utferd. Øvingsoppgavene skal være innlevert senest en uke før eksamen for godkjenning.
Vurderingsordning:

Ved 8 eller flere studenter: 3 timer skriftlig eksamen.

Ved færre enn 8 studenter: muntlig eksamen.

NB: Kontinuasjonseksamen kan bli gjennomført som muntlig eksamen selv om hovedeksamen var skriftlig.

Sensor:
Eksterne sensorer deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor deltar i sensur.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca 250 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca 15 timers arbeid pr uke.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesning 52 timer. Øvinger 26 timer. Utferd innpasses i forelesningstiden.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: A - E / Ikke bestått