Course code TBA190

TBA190 Husbyggingsteknikk I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Tormod Aurlien
Medvirkende: Einar Nathan
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Litt historikk, hus i Norge. Vannforsyning, avløp, oppvarming, inneklima, ventilasjon. Fuktmekanikk, vanndamp, mollierdiagram, lydregulering, brannvern. Bygningsmaterialer, tre og trebaserte, metaller, glass, plast, betong. Konstruksjoner, fundamenter, kjellermurer, etasjeskiller, vegger, tak.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi en grunnleggende forståelse for: -bygging av boliger og andre enkle bygg, -bygningsfysikk med vekt på varme og fuktbevegelser, -byggematerialenes egenskaper, -inneklima og ventilasjon, -krav til brannmotstand og lydregulering i bygg, -valg av materialer og konstruksjoner for å oppfylle ulike krav.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger. Seminar/kollokvie med lærer til stede. Selvstendig arbeid med øvingsoppgaver. Selvstudium.
Pensum:
Lærebok: Trehus, Håndbok 5 fra SINTEF Byggforsk. NB! SISTE utgave og noe stoff som deles ut på forelesning.
Obligatorisk aktivitet:
Øvingsoppgaver og utferd. Øvingsoppgavene skal være innlevert senest en uke før eksamen for godkjenning.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Ved 8 eller flere studenter: 3 timer skriftlig eksamen.

Ved færre enn 8 studenter: muntlig eksamen.

NB: Kontinuasjonseksamen kan bli gjennomført som muntlig eksamen selv om hovedeksamen var skriftlig.

Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca 300 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca 15 timers arbeid pr uke.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Forelesning 52 timer. Øvinger 26 timer. Utferd innpasses i forelesningstiden.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B2 Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: A - E / Ikke bestått