Course code TBA190

TBA190 Husbyggingsteknikk I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Tormod Aurlien
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: <p>Årlig</p><p><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

Undervises i periode:

Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .


Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: <p>5-årig master, Byggeteknikk og arkitektur. (M-BA)</p><p><br/></p>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Litt historikk, hus i Norge. Vannforsyning, avløp, oppvarming, inneklima, ventilasjon. Fuktmekanikk, vanndamp, mollierdiagram, lydregulering, brannvern. Bygningsmaterialer, tre og trebaserte, metaller, glass, plast, betong. Konstruksjoner, fundamenter, kjellermurer, etasjeskiller, vegger, tak.


Læringsutbytte:

Emnet skal gi en grunnleggende forståelse for: -bygging av boliger og andre enkle bygg, -bygningsfysikk med vekt på varme og fuktbevegelser, -byggematerialenes egenskaper, -inneklima og ventilasjon, -krav til brannmotstand og lydregulering i bygg, -valg av materialer og konstruksjoner for å oppfylle ulike krav.


Læringsaktiviteter:

Forelesninger. Seminar/kollokvie med lærer til stede. Selvstendig arbeid med øvingsoppgaver. Selvstudium.


Læringsstøtte:

-


Pensum:

Læreboka: Trehus, Håndbok 53, SINTEF Byggforsk SISTE utgave, og noe stoff som deles ut på forelesning.


Forutsatte forkunnskaper:

-


Obligatorisk aktivitet:

Øvingsoppgaver og utferd. Øvingsoppgavene skal være innlevert senest en uke før eksamen for godkjenning.


Vurderingsordning:

3 timers skriftlig prøve.


Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Merknader:

-


Normert arbeidsmengde:

For et kurs på 10 studiepoeng må det normalt påregnes ca 300 timers arbeid totalt. Det vil si at i tillegg til strukturert undervisningstid må det påregnes ca 15 timers arbeid pr uke.


Opptakskrav:

GSK


Overlapp:

Undervisningstid:

Forelesning 52 timer. Øvinger 26 timer. Utferd innpasses i forelesningstiden.


Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator Spesifiserte andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: A - E / Ikke bestått