Course code STIN300

STIN300 Statistisk programmering i R

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Torgeir Rhodén Hvidsten, Lars Gustav Snipen
Medvirkende: Solve Sæbø
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
100
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokk. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokk.
Første gang: Studieår 2010-2011
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Første del inneholder en innføring i R-scripting, med fokus på bruk av tidyverse-pakkene ggplot2 og dplyr. Det legges vekt på visualisering av data, og strukturering og manipulering av data i et tabell-format. Etterhvert gjennomgås operatorer, variable, datatyper og grunnleggende datastrukturer.

Andre del går videre med bruk av kontrollstrukturer (løkker, tester), mer generelt om håndtering av filer og tekster og til slutt funksjoner.

Tredje del består i hovedsak av en obligatorisk prosjektoppgave. 

Læringsutbytte:
Studentene skal ved fullføring av kurset beherske en programmeringsbasert tilnærming til statistisk dataanalyse i R. Studentene skal kunne visualisere og manipulere data og lage egne funksjoner som benytter/modifiserer tilgjengelige funksjoner for å løse spesielle problemer som ikke kan løses med standard kode. Studentene skal også kunne presentere sine analyseresultater i en oversiktlig og vitenskapelig form, ved hjelp av tekst og grafikk.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger kombinert med mye interaktiv programmering. Det legges stor vekt på at studenter arbeider aktivt med programmering med lærer tilgjengelig, og at vanskelige temaer på denne måten kan løftes fram og belyses.
Læringsstøtte:
Det er utviklet et skriftlig kursmateriell samt en del videoer som blir gjort tilgjengelig i Canvas.
Pensum:
Pensum vil bli spesifisert i begynnelsen av kurset.
Forutsatte forkunnskaper:
Statistikk tilsvarende STAT100
Anbefalte forkunnskaper:
Introduksjon til programmering
Obligatorisk aktivitet:
Prosjektoppgave. Denne må bestås for å kunne gå opp til eksamen.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen, 3,5 t, teller 100 %.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer eksamensoppgavene, og sensurerer 25 utvalgte eksamensbesvarelser.
Merknader:
Studentene må ha egen laptop med Windows, Linux eller MAC OS.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger/øvinger 60 timer. Selvstudium 90 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
4 timer kombinert forelesning/interaktiv programmering daglig i tre uker.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: Bestått / Ikke bestått