Course code STAT200

Emneansvarlige: Trygve Erik Almøy
Medvirkende: Hilde Vinje
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5, maksimum 100
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Estimering og testing i multiple lineære regresjonsmodeller, inkludert enkel lineær regresjon. Indikatorregressorer. Regressorutvelgelse. Residualanalyse og metoder for modellundersøkelse. Prediksjon. Praktisk bruk av statistisk programvare.
Læringsutbytte:
Studentene lærer å analysere data ved hjelp av lineær regresjon, både enkel og multippel regresjon, og med innslag av kategoriske forklaringsvariable.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppeprosjektarbeid, selvstendig prosjektarbeid, øvingsgrupper, selvstudium.
Læringsstøtte:
Lærer er alltid tilgjenglig. Gruppeundervisning med hjelpelærer.
Pensum:
Lærebok oppgis på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
STAT100 eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatoriske prosjektoppgaver.
Vurderingsordning:
3.5 timers skriftlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og setter karakter på 25 av et tilfeldig utvalg av besvarelsene sammen med faglærer.
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 30 timer, regneøvelser: 30 timer, selvstudium: 90 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
ECN201, ECN202 og STAT300, full reduksjon.
Undervisningstid:

Forelesninger : 2 timer daglig.

Regneøvinger: 2 timer daglig.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Alle kalkulatorer. Alle andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått