Course code SKOG220

SKOG220 Skogbehandling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Andreas Brunner
Medvirkende: Arne Steffenrem, Inger Wilhelmine Sundheim Fløistad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka og høstparallellen.
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Skogskjøtsel (foryngelse, ungskogpleie, tynning, hogstformer, utenlandske treslag) og skoggenetikk.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om skogskjøtselsmetoder og deres effekter, skoggenetikk og utenlandske treslag.

Ferdigheter:

Studenten skal være i stand til å velge skogbehandlingsformer avhengig av driftsformålene, betingelsene for vekst og utvikling av skogbestandene. Studenten skal kunne vurdere effekter av de valgte behandlingsformer på bestandsutvikling og produksjon. Studenten skal kunne lese og gjengi innholdet i faglitteratur. 

Generell kompetanse:

Studenten skal kunne finne, lese og gjengi innholdet i relevant forskningslitteratur.

Læringsaktiviteter:
Lesepensum, forelesninger, utferder, øvelser, semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Lærere vil være tilgjengelig forspørsmål i kontortiden.
Pensum:
Samling av lærebøker og artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG100, SKOG200, ECOL100.
Obligatorisk aktivitet:
Utferder, øvelser. Gjennomført og signert plagieringsopplæring før semesteroppgaveinnlevering.
Vurderingsordning:
Vurderingen består av tre deler: tester (30%), semesteroppgave (20%) og muntlig eksamen (50%). Gjennomsnittskarakteren av hver enkelt del må være bestått (karakteren E eller bedre) for å bestå emnet. Karakterskala A-E / Ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Overlapp:
10 studiepoeng reduksjon mot gammel versjon av SKOG220 V16 (15 Studiepoeng som ble undervist siste gang H2015).
Undervisningstid:
I blokkperioden: 6 timer per dag, utferd, øvelse, forelesning. I parallellperioden: 4 timer per uke, forelesning, seminar, utferd.
Eksamensdetaljer: :