Course code SKOG220

SKOG220 Skogbehandling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Andreas Martin Bernd Brunner
Medvirkende: Inger Wilhelmine Sundheim Fløistad
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2016-2017
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Skogskjøtsel (foryngelse, ungskogpleie, tynning, hogstformer, utenlandske treslag) og skoggenetikk.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om skogskjøtselsmetoder og deres effekter, skoggenetikk og utenlandske treslag.

Ferdigheter:

Studenten skal være i stand til å velge skogbehandlingsformer avhengig av driftsformålene, betingelsene for vekst og utvikling av skogbestandene. Studenten skal kunne vurdere effekter av de valgte behandlingsformer på bestandsutvikling og produksjon. Studenten skal kunne lese og gjengi innholdet i faglitteratur. 

Generell kompetanse:

Studenten skal kunne finne, lese og gjengi innholdet i relevant forskningslitteratur.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, utferder, øvelser, semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Lærere vil være tilgjengelig forspørsmål i kontortiden.
Pensum:
Samling av lærebøker og artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG100, SKOG200, ECOL100, FEP201.
Obligatorisk aktivitet:
Utferder, øvelser.
Vurderingsordning:
Tester teller 30%. Semesteroppgave teller 20%. Skriftlig eksamen i slutten av undervisningperioden (3,5 timer) teller 50%. Alle deleksamener må være bestått for å få bestått i emnet. For testene må gjennomsnitskarakteren være bestått.
Sensor:
Ekstern sensor evaluerer skriftlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
I blokkperioden: 6 timer per dag, utferd, øvelse, forelesning. I parallellperioden: 4 timer per uke, forelesning, seminar, utferd.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått