Course code SKOG220

SKOG220 Skogbehandling og skogproduksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Andreas Martin Bernd Brunner
Medvirkende: Inger Wilhelmine Sundheim Fløistad, Paal Krokene, Halvor Solheim, Tron Haakon Eid
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Skoggenetikk. Skogpatologi (anvendt mykologi og entomologi). Skogproduksjon. Skogskjøtsel (foryngelse, ungskogpleie, tynning, hogstformer, utenlandske treslag).
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om skogskjøtselsmetoder og deres effekter, skoggenetikk, utenlandske treslag, skogproduksjon, skogentomologi og skogpatologi.

Ferdigheter:

Studenten skal være i stand til å velge skogbehandlingsformer avhengig av driftsformålene, betingelsene for vekst og utvikling av skogbestandene. Studenten skal kunne vurdere effekter av de valgte behandlingsformer på bestandsutvikling og produksjon. Studenten skal kunne lese og gjengi innholdet i faglitteratur. 

Generell kompetanse:

Studenten skal kunne finne, lese og gjengi innholdet i relevant forskningslitteratur.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvelser, utferder, semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Lærere vil være tilgjengelig forspørsmål i kontortiden.
Pensum:
Samling av lærebøker og artikler.
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG100 Skogforvaltning.
Anbefalte forkunnskaper:
ECOL100.
Obligatorisk aktivitet:
Utferder, øvelser.
Vurderingsordning:
Tester teller 30%. Semesteroppgave teller 20%. Skriftlig avsluttende eksamen (3,5 timer) teller 50%. Alle deleksamener må være bestått for å få bestått i emnet. For testene må gjennomsnitskarakteren være bestått.
Sensor:
Evaluerer skriftlig eksamen.
Merknader:

Fra og med 2016 (augustblokk og høstparallel) deles SKOG220 opp i to kurs:

- Et revidert kurs SKOG220 med 10 studiepoeng (uten entomologi, patologi og produksjonslære)

- Et nytt kurs FEP202 med 5 studiepoeng (entomologi og patologi)

Normert arbeidsmengde:
450 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Reduseres med 15 stp mot SMI220.
Undervisningstid:
I blokkperioden: 6 timer per dag, utferd, øvelse, forelesning. I parallellperioden: 8 timer per uke, forelesning, seminar, utferd.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått