Course code SDG301

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2019 - 2020 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Emnekodesorter i synkende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
BOT320 Vekst- og utviklingsfysiologi hos planter EN 10
BOT340 Fotobiologi EN, NO 10
BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi NO 5
BUS101 Bedriften NO 5
BUS110 Finansregnskapet NO 10
BUS120 Personlig økonomi NO 5
BUS133 Excel for økonomer NO 5
BUS160 Skatterett for økonomer NO 5
BUS180 Globale utfordringer II. Dilemmaer og bedriftenes muligheter EN 5
BUS210 Økonomi- og virksomhetsstyring NO 10
BUS215 Årsregnskap NO 10
BUS216 Årsregnskap - spesielle regnskapsemner NO 5
BUS217 Regnskapsorganisering, regelverk og etikk NO 5
BUS220 Finansiering og investering NO 10
BUS230 Operasjonsanalyse NO 10
BUS234 Excel for viderekommende – effektive modeller for økonomisk virksomhetsstyring NO 5
BUS240 Vareproduksjon og logistikk NO 10
BUS260 Skatte- og avgiftsrett NO 10
BUS311 Miljøledelse og bærekraftrapportering EN 5
BUS313 Strategisk økonomistyring NO 10
BUS315 Corporate Finance and Valuation EN 10
BUS322 Finansielle investeringer og risikostyring EN 10
BUS323 Energi- og råvaremarkedsanalyse EN 10
BUS325 Obligasjoner, swapper og andre renteinstrumenter EN, NO 10
BUS326 Anvendt finansiell økonometri EN, NO 10
BUS327 Financial Bubbles, Crashes and Crisis EN 5
BUS332 Beslutningsanalyse og kapitalbudsjettering NO 10
BUS335 Selskapsstrategi - Fusjoner, oppkjøp og allianser EN 10
BUS340 Supply Chain Management EN, NO 10
BUS360 Taxes, Inequality, and Sustainability I EN 5
BUS361 Taxes, Inequality, and Sustainability II EN, NO 5
DAT110 Innføring i dataanalyse og -visualisering NO 10
DAT121 Datavitenskap innføringsemne EN 5
DAT200 Anvendt maskinlæring EN 10
DAT300 Anvendt maskinlæring II EN 10
DAT310 Moderne multivariate metoder NO 5
DAT390 Seminar i datavitenskap EN 10
DYR201 Atferd og stell NO 10
DYR202 Forsøksdyrlære NO 10
DYR203 Anatomi og fysiologi NO 10
DYR204 Infeksjonsbiologi og legemiddellære NO 10
DYR205 Intern klinisk praksis 1 NO 20
DYR206 Sykdomslære og dyrepleie NO 25
DYR207 Ekstern klinisk praksis NO 35
DYR208 Profesjonsetikk NO 2
DYR209 Bacheloroppgave NO 15
DYR210 Forskningsmetodikk, statistikk og oppgaveskriving NO 5
DYR211 Intern klinisk praksis 2 NO 16.5
DYR211 Intern klinisk praksis 2 NO 15
DYR214 Laboratoriediagnostikk NO 5