Course code SDG301

SDG301 Klimakalkulatorer for plante- og husdyrproduksjoner

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Bente Aspeholen Åby
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig, - juniblokka fra 2023
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
vårparallellen 2022, og så videre i juniblokka fra 2023
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: BIOVIT
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet skal gi det teoretiske grunnlaget og prinsippene for beregninger av netto klimagassutslipp fra plante- og husdyrproduksjon basert på gårdsmodeller/Klimakalkulatorer. Klimakalkulatorerene gjennomgås både teoretisk og praktisk via case-studier. Studentene skal lære å bruke, analysere og tolke resultatene fra Klimakalkulatorene samt foreslå tiltak for å redusere klimagassutslipp tilpasset enkeltgårder.
Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene skal få

  • grundig kunnskap om prinsippene for gårdsmodeller/Klimakalkulatorer samt begrensninger og muligheter i disse
  • bred kunnskap om potensiale for reduksjoner av klimagassutslipp på gårdsnivå

Ferdigheter

Studentene skal kunne

  • forklare prinsippene bak gårdsmodeller/Klimakalkulatorer
  • beregne klimagassutslipp på gårdsnivå, analysere og tolke resultater
  • foreslå konkrete tiltak for å redusere klimagassutslippene på gårdsnivå samt vurdere mulige trade-offs mellom ulike tiltak
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, case-studier, gruppearbeid og diskusjoner
Læringsstøtte:
Veiledning  av gruppearbeid
Pensum:
Oppgis i Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
SDG200, SDG201
Anbefalte forkunnskaper:
PJH212, HFX253, HFX255, HFX256
Vurderingsordning:
Oppgave
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Eksamensdetaljer: Oppgave: Bokstavkarakterer