Course code SDG300

SDG300 Bærekraftsmål i matsystemer med planter og dyr

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Hanne Fjerdingby Olsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Januarblokk.
Første gang: Studieår 2020-2021
Emnets innhold:
Emnet tilbyr forelesninger innen bærekraft i matproduksjonssystemer med planter, fisk og husdyr. Gjennom diskusjonsgrupper og litteraturstudier, vil studentene utfordres til å trekke inn kunnskap fra hele studieforløpet sitt. FNs bærekraftsmål settes i sammenheng med muligheter og utfordringer innen nåværende og framtidig matproduksjon. Ulike aspekter som ressursbruk, arealbruk, avveininger (trade-off), matsikkerhet, fôr/mat-konkurranse og biodiversitet vil drøftes. Et helhetlig perspektiv på bærekraft utforskes, inkludert andre aspekter enn miljø. Studentene evalueres ut fra en avsluttende innleveringsoppgave innen valgt tema.
Læringsutbytte:
Studentene skal lære å se hvordan et matsystem henger sammen med bærekraft, og kombinere tverrfaglig arbeid med kunnskap ervervet gjennom sin fagfordypning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid.
Pensum:
Pensum oppgis på Canvas.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Eksamensdetaljer: :