Course code SDG300

SDG300 Bærekraftsmål i matsystemer med planter og dyr

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Hanne Fjerdingby Olsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Januarblokk.
Første gang: Studieår 2020-2021
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet tilbyr forelesninger innen bærekraft i matproduksjonssystemer med planter, fisk og husdyr. Gjennom diskusjonsgrupper og litteraturstudier, vil studentene utfordres til å trekke inn kunnskap fra hele studieforløpet sitt. FNs bærekraftsmål settes i sammenheng med muligheter og utfordringer innen nåværende og framtidig matproduksjon. Ulike aspekter som ressursbruk, arealbruk, avveininger (trade-off), matsikkerhet, fôr/mat-konkurranse og biodiversitet vil drøftes. Et helhetlig perspektiv på bærekraft utforskes, inkludert andre aspekter enn miljø. Studentene evalueres ut fra en avsluttende innleveringsoppgave innen valgt tema.
Læringsutbytte:
Studentene skal lære å se hvordan et matsystem henger sammen med bærekraft, og kombinere tverrfaglig arbeid med kunnskap ervervet gjennom sin fagfordypning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid.
Pensum:
Pensum oppgis på Canvas.
Vurderingsordning:
Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Eksamensdetaljer: :