Detaljer om emnet SDG200

SDG200 Bærekraftige matproduksjonssystemer

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Hanne Fjerdingby Olsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2020-2021
Emnets innhold:
Emnet skal gi studentene innsikt i matproduksjonen som system (planter, husdyr og fisk) og i hvilken grad de ulike bærekraftsmålene påvirker eller kan påvirke ulike deler av systemet. Studentene skal også lære om motsetninger mellom bærekraftsmål og hvilken betydning dette kan ha for matsystemet vårt. Emnet vil gi grunnleggende kunnskap om hvordan bærekraft kan dokumenteres gjennom livsløpsanalyse (LCA) og gårdsmodeller. Ulike påvirkningsfaktorer vil gjennomgås, som for eksempel klimagasser, arealbruk, eutrofiering og biodiversitet. Studentene skal lære om nasjonalt utslippsregnskap og vil også få en innføring i Klimasmart Landbruk.
Læringsutbytte:
Emnet skal gi studentene et grunnlag for å forstå kompleksiteten i matproduksjonssystemer og sette norsk matproduksjon i nasjonal og global kontekst.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid.
Pensum:
Pensum oppgis på Canvas.
Anbefalte forkunnskaper:
HFX131 eller PJH102, HFX133
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3 timer i eksamensperioden, A-F.
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Undervisningstid:
20 timer forelesning (10 dobbelttimer).
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått