REIS370 Arbeidslivserfaring i naturbasert reiseliv

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Øystein Aas

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig, emnet gis i alle undervisningsperioder.

Forventet arbeidsmengde:

Emnet kan være på 10 eller 15 studiepoeng.

10 studiepoeng = 250 timer (hvorav minst 150 timer i virksomheten).

15 studiepoeng = 375 timer (hvorav minst 250 timer i virksomheten).

Resterende del av tiden benyttes til kontakt med virksomheten, kontraktsskriving, gjennomføring av obligatoriske innleveringer og mappeinnleveringer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet går i augustblokk, høstparallell, januarblokk, vårparallell og juniblokk. Oppstart og avslutning av arbeidet kan strekke seg over flere undervisningsperioder.

Om dette emnet

Emnet gir en mulighet til å få arbeidserfaring i en relevant virksomhet med problemstillinger innen naturbasert reiseliv, hvor student og virksomhet vil få gjensidig nytte av erfaringsoppholdet. Studenten vil ta del i, og knytte opparbeidet fagkunnskap mot virksomhetens aktivitet.

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kunnskap om relevante arbeidsoppgaver i virksomheter og hvordan det arbeides med disse.

Kjennskap til hvordan en virksomhet organiserer sin arbeidshverdag.

Kunnskap om hvordan egen faglig kompetanse kan benyttes i arbeidslivet.

Ferdighet:

Kan planlegge, prioritere og strukturere arbeidshverdagen for å gjennomføre planlagte prosjekter og oppgaver.

Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

Kan kommunisere og reflektere over egne erfaringer

Generell kompetanse:

Kan samarbeide om faglige problemstillinger, og gjennomføring av prosjekter, i en arbeidslivssituasjon.

Kan reflektere over og kritisk vurdere hvordan kunnskap tilegnet gjennom studiet kan benyttes i praktiske arbeidslivsoppgaver.

Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

  • Praktisk arbeid i virksomheten
  • Sette seg inn i relevant litteratur for det praktiske arbeidet
  • Presentasjon av arbeidsoppholdet ved hjelp av video, podkast eller blogginnlegg
  • Refleksjonsrapport
 • Læringsstøtte gis gjennom:

  • veiledning fra kontaktperson i virksomheten
  • veiledning fra faglig veileder på MINA
  • medarbeidersamtale i løpet av praksisoppholdet
 • Det er ikke et fast pensum i emnet. Det er opp til student, i samarbeid med faglig veileder og kontaktpersonen i virksomheten, å finne relevant litteratur nødvendig for å løse arbeidsoppgavene i praksisperioden.
 • Relevant bakgrunn innen naturbasert reiseliv.
 • Mappevurdering som består av:

  • Refleksjonsnotat
  • Video, podkast eller et blogginnlegg fra arbeidet studenten har utført i løpet av perioden i virksomheten. Produktet skal kunne publiseres på MINAs nettsider.


  Mappe/sammensatt vurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor godkjenner vurderingsopplegget.
  • Levere kontrakt mellom student, virksomhet og faglig veileder
  • Praksisbrev i forkant av perioden
  • Notat fra medarbeidersamtale mellom studenten og virksomheten
  • Gjennomført arbeid i virksomheten i henhold til kontrakten
 • Emnet er studiepoenggivende. Det skal ikke mottas lønn for arbeidet i bedriften.

  For å ta emnet må studenten:

  1. Finne en virksomhet og intern faglig veileder.

  2. Skrive kontrakt med virksomheten og den interne faglige veilederen.

  3. Sende ferdig utfylt kontrakt til studieveileder-mina@nmbu.no.

  4. Studieveileder sender bekreftelse på godkjent kontrakt til studenter, virksomheten og den interne faglige veilederen.

  Mer utfyllende informasjon om emnet, til deg som student og til virksomheten du skal jobbe ved, finnes her.

 • Emnet er forbeholdt studenter på M-REIS.
 • Studenter tatt opp på masterprogrammet i Naturbasert reiseliv.