Detaljer om emnet PPFO402

PPFO402 Forskerens egen utvikling

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Knut Omholt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
16
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: PHD
Emnets innhold:
Vi tar utgangspunkt i de fasene som mytiske helter og heltinner må gjennom i sin søken etter kunnskap. Hver av disse fasene belyser vi ved deltakernes egne erfaringer og uttrykk, ved motiver fra myter, eventyr, poesi, billedkunst og andre kunstformer, og ved biografiske hendelser i kjente forskeres og kunstneres liv.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

  • kjenner til dilemma en kan komme ut for i sin utvikling som forsker
  • kjenner til mytiske og kunstneriske motiver en kan bruke som metaforer for konflikter i skapende prosesser

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan bearbeide egne indre konflikter i forsknings- og andre skapende prosesser ved hjelp av mytiske og kunstneriske motiv

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan bruke bilder på dilemma i skapende prosesser i sin veiledning av studenter og i sin kommunikasjon med kolleger i forsknings- og utviklingsarbeid.
Læringsaktiviteter:
Oppgaver og øvinger som tar sikte på å gi deltakerne assosiasjoner til dilemma en kan komme ut for i kreative prosesser. Seminarer om deltakernes opplevelser i øvingene, og om deres erfaringer fra det å gå inn i det ukjente. Forelesning om materiale som kan være egnet til å utdype slike opplevelser og erfaringer, og som kan tjene til å kommunisere om dem.
Pensum:
Liste over litteratur som har et omfang på ca 800 sider, deles ut.
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Krav om deltakelse i minimum 80% av undervisningen.
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Én skriftlig oppgave som vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Den enkelte deltaker skriver en oppgave om sin egen utvikling, og om hvordan han/hun kan bruke mytiske og kunstneriske motiver og egne uttrykk til å belyse denne og til å få inspirasjon til å bearbeide aktuelle konflikter. Deltakeren presenterer innholdet i oppgaven, og får kommentarer til den fra de andre deltakerne og fra læreren.

Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbersvarelsene fra alle eksaminandene.
Merknader:
Minst 8 deltakere kreves for at emnet skal tilbys.
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Øvinger: 17 timer. Seminarer: 17 timer. Nettbasert undervisning 20 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått