Course code PPFO402

PPFO402 Forskerens egen utvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Knut Omholt
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
16
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka, .
Første gang: Studieår 2006-2007
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Vi tar utgangspunkt i de fasene som mytiske helter og heltinner må gjennom i sin søken etter kunnskap. Hver av disse fasene belyser vi ved deltakernes egne erfaringer og uttrykk, ved motiver fra myter, eventyr, poesi, billedkunst og andre kunstformer, og ved biografiske hendelser i kjente forskeres og kunstneres liv.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

  • kjenner til dilemma en kan komme ut for i sin utvikling som forsker
  • kjenner til mytiske og kunstneriske motiver en kan bruke som metaforer for konflikter i skapende prosesser

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan bearbeide egne indre konflikter i forsknings- og andre skapende prosesser ved hjelp av mytiske og kunstneriske motiv

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan bruke bilder på dilemma i skapende prosesser i sin veiledning av studenter og i sin kommunikasjon med kolleger i forsknings- og utviklingsarbeid.
  •  
Læringsaktiviteter:
Oppgaver og øvinger som tar sikte på å gi deltakerne assosiasjoner til dilemma en kan komme ut for i kreative prosesser. Seminarer om deltakernes opplevelser i øvingene, og om deres erfaringer fra det å gå inn i det ukjente. Forelesning om materiale som kan være egnet til å utdype slike opplevelser og erfaringer, og som kan tjene til å kommunisere om dem.
Pensum:
Liste over litteraur som har et omfang på ca 800 sider, deles ut.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i minimum 80% av undervisningen.
Vurderingsordning:

Skriftlig oppgave som teller 100%.

Den enkelte deltaker skriver en oppgave om sin egen utvikling, og om hvordan han/hun kan bruke mytiske og kunstneriske motiver og egne uttrykk til å belyse denne og til å få inspirasjon til å bearbeide aktuelle konflikter. Deltakeren presenterer innholdet i oppgaven, og får kommentarer til den fra de andre deltakerne og fra læreren.

Sensor:
Ekstern sensor deltar ved vurdering av eksamensbersvarelsene fra alle eksaminandene.
Merknader:
Minst 8 deltakere
Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Øvinger: 17 timer. Seminarer: 17 timer. Nettbasert undervisning 20 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått