Course code PLV340

PLV340 Ugras - biologi og samspill med kulturvekster

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Lars Olav Brandsæter
Medvirkende: Kirsten Semb Tørresen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: År med oddetall
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 studenter
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: M-PV, M-BIOL
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
I forelesninger vil kunnskap om biologien til grupper av ugras og enkeltugras gjennomgåes. En viktig del av undervisningen vil være på hvordan ulike spesifikke tiltak påvirker de forskjellige ugras på en artsspesifikk måte, og hvordan ulike tiltak påvirker konkurranseen mellom ugras og kulturplante. En del av emnet vil gjennomføres som semesteroppgave.
Læringsutbytte:
Kunnskaper: - Kunnskap om biologien til ulike grupper av ugras (eks. ettårige, flerårige) med spesiel fokus på utvalgte ugrasarter og forskjeller i livssyklus mellom og innen biologisk ugrasgruppe. - Forståelse for hvordan og hvorfor ulike direkte og forebyggende tiltak har forskjellig effekt på ulike ugrasarter. - Ha forståelse for hvordan ulike tiltak påvirker konkurranseforholdet mellom ugras og kulturplante. - Forstå prinsippene for samspill ugras-kulturplante, herunder både konkurranse og allelopati ("kjemisk samspill") - Kunnskap om innovative, behovsrelaterte tiltak. Ferdigheter: - Skal kunne anvende sin kunnskap til å utarbeide gode tiltak/strategier mot ulike ugras i forskjellige situasjoner Generell kompetanse: - Sette tiltak mot ugras inn i en større sammenheng hvor også andre viktige målsetninger tas med i betraktning.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, semesteroppgave og seminar.
Læringsstøtte:
Hovedlærertilgjengelig
Pensum:
Sigurd Håkansson 2003. Weeds and weed management on arable land: An Ecological approach
Forutsatte forkunnskaper:
Generelt bachelor i biologiske fag, herunder PLV200 eller PLV210
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser, semesteroppgave og seminar
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen teller 60%, semesteroppgave 20% og øvelser 20%. Alle deler må være bestått.
Sensor:
Bruk av ekstern sensor
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: ca 30 timer Øvelser: ca 10 timer Seminar: ca 10 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått