Course code PLV330

PLV330 Samspill mellom planter og insekter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Richard Harvey Meadow
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: År med partall (annethvert år)
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Fortrinnsrett: M-PV, M-BIOL
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Ulike deler av samspillet mellom planter og herbivore insekter vil bli gjennomgått i forelesninger. Det gjelder blant annet betydningen av ulike kjemiske stoffer som forekommer i plantene, og adferdsmessige reaksjoner hos insekter på de ulike stoffene. Studentene skal fordype seg i ett emne i semesteroppgaven og seminarer.
Læringsutbytte:
Studentene har en forståelse av det kompliserte samspillet som eksisterer både biologisk og kjemisk mellom planter på den ene siden og herbivore dyr og deres naturlige fiender på den andre siden.
Læringsaktiviteter:
Emnet gjennomarbeides ved hjelp av forelesninger, øvinger, selvstudium (semesteroppgave) og seminarer.
Læringsstøtte:
Hovedlærer vil være tilgjengelig for veiledning
Pensum:

Schoonhoven, L.M., van Loon, J.J.A. & Dicke, M. 2005: Insect - Plant Biology (2nd edition)

og utdelte vitenskapelige artikler.

Forutsatte forkunnskaper:
Minst ett av disse: PLV200, PLV210, ZOOL220, ZOOL240, BOT130, ECOL100
Anbefalte forkunnskaper:
ZOOL220
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse på øvelser og seminarer. Innlevering av semesteroppgave
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen teller 80%, semesteroppgave teller 20%. Begge deler må være bestått. 
Sensor:
Bruk av ekstern sensor
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Forelesninger: ca. 30 timer Øvelser: ca.2 timer Seminar: ca. 10 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått