Course code PJH230

PJH230 Frukt og bær

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Siv Fagertun Remberg
Medvirkende: Anita Sønsteby, Anne-Berit Wold
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: År med oddetall
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet går i høstparallellen, og har undervisning og vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gir en oversikt over produksjon (arter, sorter, dyrkingsregioner), morfologi, bæremåte, vekst og utvikling, pollinering og fruktsetting hos planten, plantens klimakrav og eventuelle klimaskader. Krav til jord og næringsforsyning vil bli gjennomgått i tillegg til beskjæring, avling og avlingsvariasjoner, avlingsregulering og høstemetoder. Kvalitetsegenskaper og hvilke faktorer som påviker produktkvalitet under produksjon og gjennom lagring og håndtering er også emner som blir belyst, samt ulike fysiologiske reaksjoner i tiden etter høsting, som respirasjon, transpirasjon, virkning av temperatur, luftsammensetning og etylen etter høsting.
Læringsutbytte:
Studentene skal ha bred kunnskap om hvordan frukttrær og bærvekster er oppbygd, og hvordan de reagerer på klima og ulike kulturtiltak. Studentene skal ha bred kunnskap om felt, sorter, dyrking samt kulturtiltak og vedlikehold av vekstene for å sikre stabil og god avling over flere år. Studentene skal også ha bred kunnskap om kvalitet gjennom hele verdikjeden fra dyrking i felt til håndtering og lagring etter innhøsting. Gjennom et gitt tema skal studenten kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskningsarbeid, innhente, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, belyse en problemstilling og framstille dette ved bruk av relevante faglige verktøy. 
Læringsaktiviteter:
Undervisning vil bli gitt i form av forelesninger, felt- og laboratorieøvelser, og utferd til aktuelle samarbeidspartnere/dyrkere. I tillegg skal studentene i løpet av høstparallellen presentere et tema relatert til dyrking av frukt og bær.
Læringsstøtte:
Canvas, i tillegg til individuell veiledning under arbeidet med muntlig presentasjon.
Pensum:
Lærebøker og fagtidsskrifter, fagartikler og artikler.
Anbefalte forkunnskaper:
Generelle kunnskaper i plantefysiologi
Obligatorisk aktivitet:
Øvelser (inkludert presentasjon) og utferd(er) er obligatoriske
Vurderingsordning:
Skriftlig avsluttende eksamen
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner tekst i eksamensoppgaver og vurderer alle eksamensoppgavene
Merknader:
Det kan komme endringer i vurderingsform til neste gang emnet gis i 2019
Normert arbeidsmengde:
4 timer forelesning og øving per uke, samt utferd(er)
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
300 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriflig eksamen: A - E / Ikke bestått