Course code PJH230

Emneansvarlige: Siv Fagertun Remberg
Medvirkende: Anita Sønsteby, Anne-Berit Wold
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: År med oddetall
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

minimum 5 studenter

Undervises i periode:
Emnet går i høstparallellen, og har undervisning og vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2015-2016
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet gir en oversikt over produksjon, dyrkingsregioner, morfologi, bæremåte, vekst og utvikling, pollinering og fruktsetting hos planten, plantens klimakrav og eventuelle klimaskader. Krav til jord og næringsforsyning vil bli gjennomgått i tillegg til beskjæring, avling og avlingsvariasjoner, avlingsregulering og høstemetoder. Kvalitetsegenskaper og hvilke faktorer som påviker produktkvalitet gjennom lagring og håndtering er også emner som blir belyst, samt ulike fysiologiske reaksjoner i tiden etter høsting, som respirasjon, transpirasjon, virkning av temperatur, luftsammensetning og etylen etter høsting.
Læringsutbytte:

Studentene skal lære å forstå hvordan frukttrær og bærvekster er oppbygd, og hvordan de reagerer på klima og ulike kulturtiltak. Studentene skal tilegne seg kunnskap om felt, sorter, dyrking samt kulturtiltak og vedlikehold av vekstene for å sikre stabil og god avling over flere år. Studentene skal også tilegne seg kunnskap om kvalitet gjennom hele verdikjeden fra dyrking i felt til håndtering og lagring etter innhøsting.

Læringsaktiviteter:

Undervisning vil bli gitt i form av forelesninger, felt- og laboratorieøvelser, og utferd til aktuelle samarbeidspartnere/dyrkere. I tillegg skal studentene i løpet av høstparallellen presentere et tema relatert til dyrking av frukt og bær.

Læringsstøtte:

Studentene vil få individuell veiledning under arbeidet med muntlig presentasjon.

Pensum:

Lærebøker og fagtidsskrifter, fagartikler og artikler.

Anbefalte forkunnskaper:

Generelle kunnskaper i plantefysiologi.

Obligatorisk aktivitet:

Øvelser (inkludert presentasjon) og utferd(er) er obligatoriske

Vurderingsordning:

Skriftlig avsluttende eksamen i høstparallellen.

Sensor:

Ekstern sensorNormert arbeidsmengde:

4 timer forelesning og øving per uke, samt en dags utferd.Opptakskrav:

Realfag

Undervisningstid:

450 timer

Eksamensdetaljer: Skriflig eksamen: A - E / Ikke bestått