Course code PJH230

PJH230 Frukt og bær

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Siv Fagertun Remberg
Medvirkende: Anne-Berit Wold, Anita Sønsteby
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: <p>År med oddetall</p><p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:

minimum 5 studenter


Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, januarblokka.
Første gang: Studieår 2011-2012
Siste gang: 2014H
Fortrinnsrett: <br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet gir en oversikt over produksjon, dyrkingsregioner, morfologi, bæremåte, vekst og utvikling, pollinering og fruktsetting hos planten, plantens klimakrav og eventuelle klimaskader. Krav til jord og næringsforsyning vil bli gjennomgått i tillegg til beskjæring, avling og avlingsvariasjoner, avlingsregulering og høstemetoder. Kvalitetsegenskaper og hvilke faktorer som påviker kvalitet gjennom lagring og håndtering er også emner som blir belyst, samt ulike fysiologiske reaksjoner i tiden etter høsting, som respirasjon, transpirasjon, virkning av temperatur, luftsammensetning og etylen.
Læringsutbytte:

Studentene skal lære å forstå hvordan frukttrær og bærvekster er oppbygd, og hvordan de reagerer på klima og ulike kulturtiltak. Studentene skal tilegne seg kunnskap om planlegging av felt, sorter, dyrking samt kulturtiltak og vedlikehold av vekstene for å sikre stabil og god avling over flere år. Studentene skal også tilegne seg kunnskap om kvalitet gjennom hele verdikjeden fra dyrking i felt til håndtering og lagring etter innhøsting.


Læringsaktiviteter:

Undervisning vil bli gitt i form av forelseninger og laboratorieøvelser. I tillegg skal studentene i løpet av høstparallellen presentere et tema relatert til dyrking av frukt og bær. I januarblokken arbeider studentene under veiledning med en skriftlig oppgave.


Læringsstøtte:

Studentene vil få individuell veiledning under arbeidet med skriftlig oppgave.


Pensum:

Lærebøker og fagtidsskrifter, fagartikler og kompendier.


Anbefalte forkunnskaper:

Generelle kunnskaper i plantefysiologi.


Obligatorisk aktivitet:

Semesteroppgave, øvelser (inkludert presentasjon) og utferd(er) er obligatoriske


Vurderingsordning:

Skriftlig eksamen i høstparallellen tilsvarende 10 stp teller 2/3, mens selvstendig skriftlig oppgave i januarblokka tilsvarende 5 stp teller 1/3 av emnets totalkarakter. Begge deler må være bestått.


Sensor:

Ekstern sensor


Normert arbeidsmengde:

4 timer forelesning og øving per uke, samt en dags utferd.


Opptakskrav:

Realfag


Undervisningstid:

450 timer


Eksamensdetaljer: :